Ochorenie koronárnych a periférnych artérií, srdcové zlyhávanie - tri diagnózy so spoločným menovateľom: zvýšené riziko. Čo môžeme urobiť viac pre našich pacientov?

23.3.2022 16:00 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Ochorenie koronárnych a periférnych artérií, srdcové zlyhávanie - tri diagnózy  so spoločným menovateľom: zvýšené riziko. Čo môžeme urobiť viac pre našich  pacientov?

multidisciplinárna diskusia s prípadovými štúdiami


Odborný garant podujatia:
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA

Predsedníctvo:

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.

Diskutovať budú:

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA
NÚSCH a.s., Bratislava

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.
Kardiologická klinika FNKV a 3. LFUK, Praha

MUDr. Matej Moščovič, PhD.
VÚSCH, a. s., Košice


Pozvánka s programom (.pdf)
23.3.2022
16:00 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC, FHFA

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je ohodnotené 1 kreditom. (Nie je spoplatnené)

Partneri

Podujatie je podporené edukačným grantom

Dátum prípravy: 02/ 2022
PP-XAR-SK-0534-1