OCT angiografia pri vekom podmienenej degenerácii makuly

12.5.2021
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská oftalmologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
OCT angiografia pri vekom podmienenej degenerácii makuly


Moderátor a odborný garant:
MUDr. Jana ŠTEFANICKOVÁ, PhD.

16:30 - 16:35
Úvod
16:35 - 17:05
Je OCT Angiografia naozaj prínosom v diagnostike vlhkej formy VPDM?
MUDr. Gabriela Pavlovičová, Očná klinika FN NItra
17:05 - 17:40
OCT Angiografia v liečbe vlhkej formy VPDM.
doc. MUDr. Igor Kozák, PhD., Moorfields Eye Hospital centre, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
17:40 - 18:10
OCT Angiografia - vidieť inak neviditeľné?
MUDr. Zuzana Šustykevičová, Očná klinika FN Trenčín
18:10 - 18:30
Diskusia
Záver

Pozvánka s programom (.pdf)
12.5.2021
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Moderátor a odborný garant:
MUDr. Jana ŠTEFANICKOVÁ, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti