OFTALMOLÓGIA od A do Z (2. deň)

2.12.2023 08:00 - 17:50
Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave (vysielacie štúdio)

Slovenská oftalmologická spoločnosť

Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
OFTALMOLÓGIA od A do Z (2. deň)

Hlavná téma: LIFE SURGERY A VARIA


Odborný garant podujatia:
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D, Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave

Program:

Vária / kazuistiky
08:00 – 08:05 Otvorenie kongresu
BLOK I:
08:05 – 08:15 Aktuálny pohľad na očnú formu sclerosis multiplex
MUDr. Krišková Petra, MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
08:15 – 08:25 “The winter is coming…”
MUDr. Kurilová Veronika PhD., FEBO
Očná klinika SZU a UN Bratislava
08:25 – 08:45 Kvalita života pacienta so sclerosis multiplex – na čom záleží?
MUDr. Slezáková Darina, PhD.
II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava
08:45 – 08:55 Tumory, ktoré neexistujú
MUDr. Bodnar Mariia, prof. MUDr. Kolář Petr PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
08:55 – 09:05 Nové trendy v manažmente pseudotumor cerebri
MUDr. Kurilová Veronika, PhD., FEBO
Očná klinika SZU a UN Bratislava
09:05 – 09:15 Význam neuroprotekcie u pacientov s očnými ochoreniami
MUDr. Majtánová Nora, PhD., MUDr. Krišková Petra
Očná klinika SZU a UN Bratislava
Prednáška podporená spoločnosťou Aloris Vital, s.r.o.
09:15 – 09:25 Hereditárne neuropatie zrakového nervu
MUDr. Bušányová Beáta, PhD., MPH
NÚDCH, Bratislava
09:25 – 09:35 Súčasné výzvy v diagnostike a liečbe retinálnych dystrofií na Slovensku
MUDr. Miková Hedviga
Nemocnica svätého Michala a.s., Bratislava
prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
09:35 – 09:45 Acetazolamid, dobrý sluha, ale špatný pán
MUDr. Kasl Zdeněk, PhD.
Očni klinika FN Plzeň
09:45 – 09:55 Ako ešte môžeme spomaliť progresiu glaukómovej neuropatie?
MUDr. Molitorová Martina PhD.
Glauco očná ambulancia, Vikom 1. Žilinské očné centrum
prednáška podporená spoločnosťou Viatris/Slovakia
09:55 – 10:15 DISKUSIA
10:15 – 10:20 PRESTÁVKA
10:20 – 10:40 Oftalmológia inak video prezentácia
BLOK II:
10:40 – 10:55 Očná GvHD a možnosti jej liečby
MUDr. Žiaková Barbora, MUDr. Bojtárová Eva, PhD.,
MUDr. Martišová Michaela, PhD., Mgr. Košíková Hana,
RNDr. Jánošová Monika, MUDr. Sopko Ladislav, PhD.,
MUDr. Skraková Marcela, prof. MUDr. Bátorová Angelika, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UN Bratislava
10:55 – 11:10 Dakryoadenitída ako prejav imúnne mediovaných ochorení
MUDr. Tarabčáková Lenka, PhD.
Reumatologická ambulancia, Nemocnica svätého Michala Bratislava
11:10 – 11:20 DISKUSIA
BLOK III.
11:20 – 11:30 Manažment nVPDM a DME prostredníctvom duálnej inhibície Ang – 2/VEGF – A“
prof. MUDr. Kolář Petr, PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
Prednáška podporená spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o.
11:30 – 11:40 Dôležitosť OCT biomarkerov pri diagnostike a liečbe DME
MUDr. Majtánová Nora, PhD., MUDr. Takáčová Adriana
Očná klinika SZU a UN Bratislava
Prednáška podporená spoločnosťou AbbVie, s. r. o.
11:40 – 11:50 Diabetik s infarktom…a čo ďalej??
MUDr. Fellner Zlatica, PhD., MBA
Očná klinika SZU a UN Bratislava
Prednáška podporená spoločnosťou AbbVie, s. r. o.
11:50 – 12:00 Pokrok v manažmente diabetických ochorení sietnice
MUDr. Piecková Mária
Očné oddelenie – JZS, Nemocnica s poliklinikou Trebišov
prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
12:00 – 12:05 DISKUSIA
12:05 – 12:15 PRESTÁVKA
12:15 – 12:25 Operační řešení uveální efuse
doc. MUDr. Hejsek Libor, PhD., FEBO
Oční klinika, FN Hradec Králové
12:25 – 12:35 Keď sa spojí úspešná chirurgia s anti – VEGF terapiou, vzniká výborná súhra
MUDr. Lytvynenko Vladyslav,
MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
prednáška podporená spoločnosťou Bayer, spol. s.r.o.
12:35 – 12:45 Nie vždy sa oplatí točiť…
MUDr. Majtánová Nora, PhD., prof. MUDr. Kolář Petr, PhD., MUDr. Krišková Petra
Očná klinika SZU a UN Bratislava
12:45 – 12:55 Rhegmatogénni odchlípení sítnice na posledním vidoucím oku – naše zkušenosti
doc. MUDr. Chrapek Oldřich, PhD.,
MUDr. Vysloužilová Daniela, PhD.,
doc. MUDr. Matušková Veronika, PhD.
Oční klinika FN Brno
12:55 – 13:05 Neurotoxicita silikónového oleja a možnosti neuroprotekcie u pacientov po PPV
MUDr. Takáčová Adriana, MUDr. Majtánová Nora PhD.
Očna klinika SZU a UN Bratislava
13:05 – 13:15 Medzi nebom a zemou…
MUDr. Šillová Zuzana, FEBO, MUDr. Horváthová Barbora
Očné oddelenie UNLP Košice
13:15 – 13:30 DISKUSIA
13:30 – 13:50 Oftalmológia inak
video prezentácia
BLOK IV.
13:50 – 14:00 Imunogenita anti – VEGF látok
prof. MUDr. Kolář Petr, PhD.
Očná klinika SZU a UNB
prednáška podporená spoločnosťou Bayer, spol. s.r.o.
14:00 – 14:10 OCT biomarkery pri VPDM
MUDr. Brániková Ľubica, MPH
Oftalmologické nelôžkové oddelenie,
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky
14:10 – 14:20 Pachychoroidní choroba – kazuistika
doc. MUDr. Stěpanov Alexandr, PhD., MBA, FEBO
Oční klinika, FN Hradec Králové
14:20 – 14:30 Keď je slnko nepriateľ…
MUDr. Dvorská Laura, MUDr. Takáčová Adriana,
prof. MUDr. Kolář Petr, PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
14:30 – 14:40 Faricimab – co víme o angiopoetinu a naše první klinické zkušenosti u pacientů s VPMD
MUDr. Rajs Patrik
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
prednáška porporená spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o.
14:40 – 14:50 Drogový exces
MUDr. Fellner Zlatica, PhD., MBA
Očná klinika SZU a UN Bratislava
14:50 – 15:00 Radšej sa budem pozerať na ženy..
MUDr. Strašiftáková Lucia, MUDr. Takáčová Adriana,
MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
15:00 – 15:10 Čo by nato povedal pán Leber???
MUDr. Chodil Michal, prof. MUDr. Kolář Petr PhD.,
MUDr. Krišková Petra
Očná klinika SZU a UN Bratislava
15:10 – 15:20 Prvé skúsenosti s prvým biosimilárnym ranibizumabom na Slovensku
MUDr. Gajdošová Monika
OFTAL s.r.o., Zvolen, teva
prednáška podporená spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
15:20 – 15:30 Kečup a syr
MUDr. Horváthová Barbora,
MUDr. Šillová Zuzana, FEBO,
MUDr. Folťa Samuel
Očné oddelenie UNLP Košice
15:30 – 15:50 DISKUSIA
15:50 – 16:00 PRESTÁVKA
BLOK V.
16:00 – 16:10 Možnosti kontroly myopie
Mgr. Krasňanský Michal, MSc.
Optika Fontána, Považská Bystrica
16:10 – 16:20 Možnosti liečby endokrinnej orbitopatie – nova nádej?
MUDr. Takáčová Adriana, MUDr. Majtánová Nora PhD.
Očna klinika SZU a UN Bratislava
16:20 – 16:30 Úloha oftalmológa v manažmente uveálneho melanómu
MUDr. Hájková Michaela, MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
prednáška podporená spoločnosťou Medison Pharma s.r.o.
16:30 – 16:40 Výskyt retinopatie asociovanej s onkologickým ochorením
MUDr. Schmidtová Veronika, MUDr. Krišková Petra
Očná klnika SZU a UN Bratislava
16:40 – 16:50 Čo môže urobiť oftalmológ pre pacienta s očnou protézou?
MUDr. Ilavská Monika, PhD., MUDr. Ilavský Tomáš
Medilux – očné centrum, Galanta.
16:50 – 17:00 Využitie amniovej membrány pri menej častých ochoreniach oka
MUDr. Takáčová Adriana, prof. MUDr. Kolář Petr, PhD.,
MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
17:00 – 17:10 Keď karcinóm prsníka dovedie pacienta až k oftalmológovi…
MUDr. Herdová Lucia, MUDr. Majtánová Nora, PhD.
Očná klinika SZU a UN Bratislava
17:10 – 17:20 Medzioborové riešenie sekundárneho glaukómu
MUDr. Praženicová Mária, MUDr. Pniaková Dana,
MUDr. Biensky Michal
II. Očná klinika SZU, FNsP Banská Bystrica
17:20 – 17:30 Účinnosť ivt antiVEGF liečby choroidalnej neovaskularizácie pri choroidalnom osteóme.
MUDr. Gajdošová Monika, MUDr. Ondrejková Marta,PhD.
OFTAL s.r.o, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen
17:30 – 17:40 DISKUSIA
17:40 – 17:50 Záver

Pozvánka s programom (.pdf)
2.12.2023
08:00 - 17:50
Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave (vysielacie štúdio)
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D, Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME, účastníkom budú pridelené kredity CME. Zapísanie kreditov na kontá účastníkom vzdelávacieho podujatia je vykonané elektronicky, prostredníctvom CME portálu. Papierové potvrdenie nie je nutné vystavovať, nakoľko každý účastník si toto potvrdenie (účastníkom je automaticky generované) môže vytlačiť zo svojho konta v EKS CME.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Generálny partner

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner