OFTALMOLÓGIA od A do Z (02)

3.12.2022
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
OFTALMOLÓGIA od A do Z (02)


Odborný garant podujatia:
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D, Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave

odborný program SOBOTA 3.12.2022

 

08:30 – 08:35 OTVORENIE

08:35 – 08:50 Jednoduché stanovení adice u presbyopických pacientů
Mgr. Sokolová Šidlová J., PhD.,
Oddelení nemocí očních a optometrie FN u svaté Anny, Brno, Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno

08:50 – 09:00 Multifokální brýle, jejich klady a zápory
Mgr. Veselý P., DiS., PhD.,
Oddelení nemocí očních a optometrie FN u svaté Anny, Brno, Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno

09:00 – 09:10 Korekce presbyopie multifokálními kontaktními čočkami
doc. Mgr. Beneš P., PhD.,
Oddelení nemocí očních a optometrie FN u svaté Anny, Brno, Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno

09:10 – 09:25 15 let zkušeností s DMEK
doc. MUDr. Hlinomazová Z., PhD.
Oční klinika Lexum

09:25 – 09:30 Video: Keratoplastika „á chaud“..
prof. MUDr. Kolář P., PhD., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

09:30 – 09:40 Fľak pred okom
MUDr. Kéri P., MUDr. Majtánová N., PhD., MUDr. Krišková P.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

09:40 – 09:50 Likvor v diagnostike očných ochorení
MUDr. Kurilová V., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

09:50 – 10:00 Neočakávané prekvapenie: “Z nevidenia opäť videnie”
MUDr. Fellner Z., PhD., MBA,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

10:00 – 10:10 Perimeter …nová stratégia v detekcii skorých glaukómových zmien?
MUDr. Krišková P., MUDr. Majtánová N. , PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

10:10 – 10:25 Starostlivosť o glaukómového pacienta
MUDr. Horvathová B.,
Očné oddelenie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

10:25 – 10:35 Dôležitosť liekovej anamnézy pri glaukómovom ochorení
MUDr. Krišková P., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

10:35 – 10:45 Úskalia diagnostiky a terapie pigmentového glaukómu
MUDr. Molitorová M., PhD.,
GLAUCO s.r.o., Vikom

10:45 – 10:50 Video: Je operácia katarakty zložitá po antiglaukómovom výkone?
MUDr. Majtánová N., PhD., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

10:50 – 10:55 Video: Keď sa všetky nepriaznivé okolnosti spoja a ja som sa chcela zbaviť len okuliarov..
prof.MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UNB

10:55 – 11:05 DISKUSIA

11:05 – 11:15 PRESTÁVKA

11:15 – 11:30 OFTALMOLÓGIA INAK- otestuj svoje vedomosti z oftalmológie
(Kolektív autorov Očnej kliniky SZU a UN BRATISLAVA)

11:30 – 11:40 Neuroprotekcia
MUDr. Kéri P., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

11:40 – 11:50 Keď oko vie zachrániť život
MUDr. Krišková P., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

11:50 – 12:05 Malé, ale účinné…
MUDr. Majtánová N., PhD., MUDr. Krišková P., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

12:05 – 12:15 Naše skúsenosti s transorbitálnou stimuláciou striedavým elektrickým prúdom pri glaukóme a retinitis pigmentosa
MUDr. Praženicová M., MUDr. Pniaková D., MUDr. Buvalová Z.,
II. Očná klinika SZU, FNsP Banská Bystrica

12:15 – 12:25 Klinické a genetické nálezy u pacientov s X-viazanou juvenilnou retinoschízou
MUDr. Bušányová B., PhD., MBA,
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

12:25 – 12:35 Enukleácia oka a čo potom? Nemusí to byť posledná operácia
MUDr. Ilavská M., PhD.,
Medilux – Očné centrum Galanta

12:35 – 12:40 Video: pacient z domova sociálnych služieb….
MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

12:40 – 12:50 Video: Keď čas hrá proti nám…
prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

12:50 – 13:00 TERSONŮV SYNDROM U TÝRANÉHO DÍTETĚ
MUDr. Lorenc T., MUDr. Genčurová N., doc. MUDr. Rusňák Š., PhD.,
Oční klinika FN Plzeň

13:00 – 13:05 Video: Ako bezpečne odstrániť tumor dúhovky bez dotyk s okolitým tkanivom?
MUDr. Majtánová N., PhD., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

13:05 – 13:15 Retinálne hamartómy
MUDr. Hájková M., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

13:15 – 13:25 DISKUSIA

13:25 – 13:35 PRESTÁVKA

13:35 – 13:45 Mikrochirurgické riešenie rôznych lézií na mihalniciach
MUDr. Ilavská M., PhD.,
Medilux – Očné centrum Galanta

13:45 – 13:55 Na začiatku bol vred rohovky…
prof. MUDr. Kolář P., PhD., MUDr. Takáčová A., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

13:55 – 14:05 Repík mi pomôže Wegenerova granulomatóza
MUDr. Kéri P., prof. MUDr. Kolář P., PhD., MUDr. Nora Majtánová, PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

14:05 – 14:10 Video: Dermoidy a cysty
prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

14:10 – 14:20 Je modré svetlo naozaj škodlivé?
MUDr. Herdová L.,prof. MUDr. Kolář Petr, PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

14:20 – 14:35 Nové možnosti liečby VPDM
(Prednáška podporená spoločnosťou Roche)
prof. Kolář P., PhD.,

14:35 – 14:50 Keď sa treba prispôsobiť
(Prednáška podporená spoločnosťou Bayer)
MUDr. Sedláková A.,
Očná klinika UNM,

14:50 – 14:55 Vznik retinálnych vaskulitíd po liečbe brolucizumabom
MUDr. Takáčová A., PhD., MUDr. Krišková P., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

14:55 – 15:05 Tekutina pri VPDM v klinických štúdiach a reálnej praxi pri liečbe brolucizumabom
(Prednáška podporená spoločnosťou Novartis)
MUDr. Šalát P.,
Oftalmologické oddelenie FN Trnava,

15:05 – 15:15 DISKUSIA

15:15 ZÁVER


Pozvánka s programom (.pdf)
3.12.2022
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D, Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave

Hodnotenia

Hodnotenie: Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Na základe sledovania živého vysielania budú účastníkom kredity pridelené elektronicky.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Generálny partner

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner