OFTALMOLÓGIA od A do Z (01)

2.12.2022
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
OFTALMOLÓGIA od A do Z (01)


Odborný garant podujatia:
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D, Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave

odborný program PIATOK 2.12.2022

 

8:30 – 8:35 OTVORENIE

8:35 – 8:45 Chirurgické riešenie katarakty v detskom veku
MUDr. Jančo L., PhD., MPH, MUDr. Kováč V.,
II. Očná klinika SZU, FNsP Banská Bystrica

8:45 – 8:55 Naše skúsenosti s korekciou nízkeho astigmatizmu torickými vnútroočnými šošovkami
MUDr. Majtánová N., PhD., MUDr. Krišková P., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

08:55 – 9:05 Když ring neposlouchá
MUDr. Cholevík D., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava, Oční klinika Gemini Ostrava

09:05 – 09:10 Video: Keď chirurg nechá zlomenú haptiku….
MUDr. Nora Majtánová, PhD.,prof. MUDr. Kolář P.,PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

09:10 – 09:20 Morgagniho katarakta
MUDr. Feketeová V., MUDr. Kéri P., MUDr. Majtánová N., PhD., prof. MUDr. Kolář Petr, PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

09:20 – 09:30 Fixácia prednokomorovej IOL cez pars plana
prof. MUDr. Kolář P., PhD., MUDr. Majtánová N., PhD., MUDr. Kéri P.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

09:30 – 09:40 Je nutné lepiť oko – endoftalmitída?
MUDr. Putterová P., MUDr. Krišková P., MUDr. Majtánová N., PhD., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

09:40 – 09:45 Video*Výmena skalenej vnútroočnej šošovky
prof. MUDr. Kolář P., PhD., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

09:45 – 09:55 Komplexné riešenie entropia hornej mihalnice a leukómu rohovky s použitím Waddel camp
MUDr. Žiak P., PhD.,
Očná klinika JLF UK a UNM Martin

09:55 – 10:05 Klasifikácia a možnosti liečby chorôb vitreoretinálneho rozhrania
prof. MUDr. Kolář P., PhD., Krišková P., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

10:05 – 10:20 Radiochirurgie nitroočních melanomů přístrojem CyberKnife
doc. MUDr. Ing. Cvek J., PhD.,
Klinika onkologická, FN Ostrava

10:20 – 10:30 DISKUSIA

10:30 – 10:45 PRESTÁVKA

10:45 – 11:05 OFTALMOLÓGIA INAK- oftalmológia od A-Z
(Kolektív autorov Očnej kliniky SZU a UN BRATISLAVA)

11:05 – 11:15 Diabetická makulopatia
MUDr. Brániková Ľ., MPH,
Oftalmologické nelôžkové oddelenie FNsP Nové Zámky

11:15 – 11:25 Indikácie PPV pri diabetickej retinopatii
prof. MUDr. Kolář P., PhD., MUDr. Krišková P., MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

11:25 – 11:35 Pseudofakický edém makuly
doc. MUDr. Štefaničková J., PhD.,
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava

11:35 – 11:45 Diabetický makulárny edém u pacienta po orgánovej transplantácii
(Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie)
MUDr. Majtánová N., PhD., MUDr. Takáčová A.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

11:45 – 11:55 Čo zatiaľ vieme o brolucizumabe v liečbe DEM
(Prednáška podporená spoločnosťou Novartis)
MUDr. Pilárová M.,
Očné oddelenie-JZS, Nemocnica Trebišov

11:55 – 12:10 Dnes a zajtra v liečbe retinálnych ochorení
(Prednáška podporená spoločnosťou Bayer)
prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

12:10 – 12:25 Časovanie antiVEGF liečby sietnicových ochorení
MUDr. Gajdošová M., MUDr. Ondrejková M.,PhD.,
OFTAL s.r.o, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen

12:25 – 12:35 Tmavá stránka operace sklivcových zákalů
doc. MUDr. Hejsek L., PhD.,
FEBO, Oční klinika Lexum

12:35 – 12:40 Video: 2 balóny- čo s nimi?
MUDr. Majtánová N., PhD., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

12:40 – 12:55 25G+ PPV v řešení rhegmatogenního odchlípení sítnice u naivních pacientu° naše výsledky
doc. MUDr. Chrapek O., PhD., doc. MUDr. Matušková V., PhD., MUDr. Vysloužilová Daniela, PhD., MUDr. Souček J., MUDr. Beránek J.,
Oční klinika FN Brno

12:55 – 13:00 Video: Rhegmatogénna amócia spôsobená subretinálnym krvácaním
prof. MUDr. Kolář Petr, PhD., MUDr. Majtánová N.,PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

13:00 – 13:10 DISKUSIA

13:10 – 13:20 PRESTÁVKA

13:20 – 13:35 OFTALMOLÓGIA INAK- numerológia v oftalmológii
(Kolektív autorov Očnej kliniky SZU a UN BRATISLAVA)

13:35 – 13:45 DÔLEŽITOSŤ OFTALMOLOGICKÉHO SCREENINGU U PACIENTOV LIEČENÝCH CYTOSTATIKAMI
MUDr. Lytvynenko V., MUDr. Takáčová A.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

13:45 – 13:55 Fokusované na myopické makulopatie
MUDr. Gajdošová M.,
OFTAL s.r.o, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen

13:55 – 14:00 Video: Trhlina cez pol oka
prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

14:00 – 14:10 Angiomatózne proliferácie sietnice, diagnostika, liečba
MUDr. Gajdošová M., MUDr. Ondrejková M., PhD.
OFTAL s.r.o, Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen

14:10 – 14:20 Migrujúce intrabulbárne cudzie teleso
MUDr. Šillová Z.
Očné oddelenie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

14:20 – 14:30 Zatmenie slnka
MUDr. Takáčová A., MUDr. Majtánová N., PhD., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

14:30 – 14:40 Makulárna neuroretinopatia asociovaná s COVID-19 infekciou
MUDr. Hájková M.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

14:40 – 14:50 CSCHR aktuálne
MUDr. Bránikova Ľ., MPH,
Oftalmologické nelôžkové oddelenie FNsP Nové Zámky

14:50 – 15:00 Dvojnásobné neštastie
MUDr. Takáčová A., prof. MUDr. Kolář P., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

15:00 – 15:10 Keď genetika prekvapí
MUDr. Hazuchová A., MUDr. Bušányová B., PhD., MBA, MUDr. Hodálová K, doc. MUDr. Tomčíková D., PhD.,
Klinika detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH

15:10 – 15:20 Je riziko mať maznáčika?
MUDr. Bodnar M., MUDr. Krišková P.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

15:20 – 15:25 Video: Nevzdám sa ho..
MUDr. Majtánová N., PhD.,
Očná klinika SZU a UN Bratislava

15:25 – 15:35 Príklady použitia neurónových sietí v oftalmológii
MUDr. Kurilová V., PhD.,

15:35 – 15:40 DISKUSIA

15:40 Záver


Pozvánka s programom (.pdf)
2.12.2022
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D, Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Na základe sledovania živého vysielania budú účastníkom kredity pridelené elektronicky.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Generálny partner

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner

Partner