ON-LINE TECHNICKÉ ŠKOLENIE V MODERNÝCH TECHNOLÓGIÁCH - VIDEO ZÁZNAM + AD TEST

16.8.2023
tajpan.online

Odborný garant podujatia:

Slovenská diabetologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
ON-LINE TECHNICKÉ ŠKOLENIE V MODERNÝCH TECHNOLÓGIÁCH - VIDEO ZÁZNAM + AD TEST


Odborní garanti:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. / predseda SDS
:
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. / hlavný odborník MZ SR pre odbor diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy

Program záznamu odborného on-line školenia venovaného technológiám v diabetológii

Úvod do problematiky
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc.
doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Využitie modernej technológie v liečbe diabetu 1. typu – CGM, SAP, AHCL
Mgr. Attila Detáry

Nastavení a používání pumpy t:slim X2 v praxi
Mgr. Karolína Peterková

Bezhadičková pumpa EQUIL – inzulínová pumpa novej generácie 14 dňové CGM – GlucoMen Day, AIDEX G7

Ing. Urban Lukáč

Diskusia

Sumarizácia a záver


Pozvánka s programom (.pdf)
16.8.2023
tajpan.online
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborní garanti:
doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. / predseda SDS
:
doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD. / hlavný odborník MZ SR pre odbor diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým úspešným účastníkom AD testu budú pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Odborný garant podujatia

Odborný garant podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Hlavný partner podujatia

Ďakujeme za podporu

Ďakujeme za podporu