PIEŠŤANSKÝ KAZUISTICKÝ DEŇ

3.12.2020 16:00 - 16:00

Organizátor podujatia:

Slovenská lekárska komora

Odborné podujatie podporuje spoločnosť:

SANDOZ d.d. – organizačná zložka

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PIEŠŤANSKÝ KAZUISTICKÝ DEŇ

Odborný LIVE webinár so zaujímavými kazuistikami pacientov s chronickými zápalovými reumatickými ochoreniami.


Odborný garant:
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

16:00 - 16:10
Úvod
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
16:10 - 16:30
Účinok biosimilárneho adalimumabu u pacienta s axiálnou spondylartritídou
MUDr. Lívia Brušková
16:30 - 16:50
Vplyv DMARDs na röntgenologickú progresiu RA
MUDr. Vanda Mlynáriková, PhD.
16:50 - 17:10
Kazuistika futbalista
MUDr. Martina Škamlová
17:10 - 17:30
Cesta k diagnóze spojená s reumatologickou symptomatológiou
MUDr. Veronika Kolníková
17:30 - 17:50
Rýchlo progredujúca reumatoidná artritída
MUDr. Soňa Tomková, PhD.
17:50 - 18:00
Záver a „Take home messages“
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
Rádiologická expertíza k jednotlivým kazuistikám:
MUDr. Jana Sedláková, PhD.

Pozvánka s programom (.pdf)
3.12.2020
16:00 - 16:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Hodnotenia

Odborný LIVE webinár bude zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME. Každý účastník obdrží 2 kredity za účasť.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Ing. Zuzana Fúzová / project manager
Vladimír Solmoši / project manager

Partneri

Organizátor podujatia:

Organizátor podujatia:

Partner podujatia:

Partner podujatia:

Odborné podujatie je podporené spoločnosťou SANDOZ d.d. – organizačná zložka, Žizkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Organizátorom podujatia je SLK. Odborné podujatie je podporené spoločnosťou SANDOZ d.d. – organizačná zložka, Žizkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovenská republika a bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME.

Dátum prípravy materiálu: september 2020.
Číslo materiálu: 71623_09_2020_BIO, exspirácia materiálu: október 2020