PĽÚCNE ONKOFÓRUM 2023

5.12.2023 15:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

Organizáciu odborného programu podujatia podporili spoločnosti AstraZeneca, Amgen, Takeda.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PĽÚCNE ONKOFÓRUM 2023

Aké sú súčasné možnosti personalizovanej liečby pacientov s NSCLC na Slovensku?


Odborný garant podujatia:
MUDr. Milada Veselá, UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava
Moderátori podujatia:
MUDr. Milada Veselá, MUDr. Marián Streško, PhD.

PROGRAM

15.00 – 15.10 Úvod
15.10 – 15.30 RNDr. Anna Farkašová, PhD.
GENETIKA NSCLC
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
(Úvodný slide – guidelines – adjuvancia)
15.30 – 15.50 MUDr. Gabriela Chowaniecová
Adjuvantná terapia EGFRm NSCLC
Prezentácia podporená spoločnosťou ASTRAZENECA
(Úvodný slide – guidelines – pokročilé štádiá – EGFR)
15.50 – 16.10 MUDr. Róbert Godál
Liečebný prístup pri pokročilých štádiách EGFRm NSCLC
Prezentácia podporená spoločnosťou ASTRAZENECA
Prestávka
(Úvodný slide – guidelines – pokročilé štádiá KRAS)
16.20 – 16.40 MUDr. Radka Radecká
Inhibícia KRAS G12C: prelom v 2.línii liečby pacientov s pokročilým NSCLC
Prezentácia podporená spoločnosťou AMGEN
16.40 – 17.00 MUDr. Zuzana Pribulová
Inhibícia KRAS G12C: dokážeme zlepšiť výsledky u pacientov s touto diagnózou?
Prezentácia podporená spoločnosťou AMGEN
(Úvodný slide – guidelines – ALK mutácie)
17.00 – 17.20 MUDr. Lucia Denková
Možnosti prvolíniovej liečby pacientov s ALK+ NSCLC
Prezentácia podporená spoločnosťou TAKEDA
17.20 – 17.40 doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Vznik sekcie pre karcinóm pľúc SOS a plány do budúcna
17.40 – 18.00 Diskusia, Záver
5.12.2023
15:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
MUDr. Milada Veselá, UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava
Moderátori podujatia:
MUDr. Milada Veselá, MUDr. Marián Streško, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené medzi kreditované medicínske podujatia a budú mu pridelené kredity podľa SLK pravidiel.

Partneri