Polycystická choroba obličiek a možnosti liečby

14.4.2021 15:00 - 16:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská lekárska komora

Partner podujatia:

Swixx Biopharma s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Polycystická choroba obličiek a možnosti liečby


Odborný garant::
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.

1.
Polycystická choroba obličiek - etiopatogenéza a súvisiace terapeutické možnosti (30 min.)
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., FMC – dialyzačné služby, s.r.o., Košice
2.
Tolvaptan v liečbe ADPKD a skúsenosti s liečbou v Českej Republike (30 min.)
Doc. MUDr. Jana Reiterová, PhD., Klinika nefrologie, 1. LF a VFN, Praha
3.
Diskusia
(30 min.)

Pozvánka s programom (.pdf)
14.4.2021
15:00 - 16:00
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant::
MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a bude mu pridelený 1 kredit podľa pravidiel SLK.

Partneri

Partner podujatia: