Praktický manažment liečby GvHD ruxolitinibom, najčastejšie otázky a odpovede, skúsenosti.

1.6.2023 16:00 - 17:40
hotel Falkensteiner / Bratislava

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Praktický manažment liečby GvHD ruxolitinibom, najčastejšie otázky a odpovede, skúsenosti.


Odborný garant:
MUDr. Ladislav Sopko, PhD.

20 min
Akútna GvHD a najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s ruxolitinibom v jej liečbe
MUDr. Barbora Žiaková
5 min
Diskusia
20 min
Chronická GvHD a najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s ruxolitinibom v jej liečbe
MUDr. Ladislav Sopko, PhD.
5 min
Diskusia
20 min
Možné nežiaduce účinky ruxolitinibu pri liečbe GvHD s fokusom na infekcie
MUDr. Zuzana Rusiňáková
5 min
Diskusia
20 min
Manažment pacienta s GvHD - spolupráca medzi centrami na príklade kazuistík
MUDr. Ivana Tresová
5 min
Diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
1.6.2023
16:00 - 17:40
hotel Falkensteiner / Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Ladislav Sopko, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111
www.novartis.sk

Podujatie podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
Podujatie je určené pre odborníkov v zdravotníctve v rámci Slovenskej republiky.

SK2304247656