Praktický pohľad na liečbu SAA (ťažká aplastická anémia)

15.3.2022 16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Praktický pohľad na liečbu SAA (ťažká aplastická anémia)


Odborný garant:
MUDr. Eva Bojtárová, PhD.

16:00 – 16:30
Ťažká aplastická anémia - diagnostika a liečba
MUDr. Eva Bojtárová, PhD.
16:30 – 17:00
Naša skúsenosť s použitím induktora TPO receptora v liečbe aplastickej anémie
MUDr. Erika Čellárová
17:00 – 17:30
Agonista trombopoetínového receptora v liečbe SAA - kazuistika
MUDr. Peter Chudý, PhD.
17:30 – 18:00
Diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
15.3.2022
16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Eva Bojtárová, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK. Partnerom podujatia je spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o.

SK2202220710