RÁDIOLOGICKÉ HODNOTENIE LIEČBY KARCINÓMU PRSNÍKA

29.6.2022 14:00 - 16:00
seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 4. poschodie Národný onkologický ústav Bratislava

Slovenská lekárska komora

Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
RÁDIOLOGICKÉ HODNOTENIE LIEČBY KARCINÓMU PRSNÍKA


Odborný garant podujatia:
MUDr. Jozef ŠUFLIARSKY, PhD.

14:00 - 14:20
Kritériá na hodnotenie odpovede na liečbu solídnych nádorov – RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid tumours) verzia 1.1.
MUDr. Nadežda BYSTRICKÁ
14:20 - 14:40
Kritériá na hodnotenie imunitnej odpovede na liečbu solídnych nádorov – iRECIST (immune Response Evaluation Criteria in Solid tumours): RECIST 1.1 vs. iRECIST.
MUDr. Nadežda BYSTRICKÁ
14:40 - 15:00
Zobrazovacie vyšetrenia a kritériá odpovede na liečbu kostných metastáz karcinómu prsníka.
MUDr. Martina VRANOVSKÁ
15:00 - 15:30
Rádiologické hodnotenie odpovedí na liečbu karcinómu prsníka - Workshop – kazuistiky - I.
MUDr. Lucia VANOVČANOVÁ, PhD.
15:30 - 16:00
Rádiologické hodnotenie odpovedí na liečbu karcinómu prsníka - Workshop – kazuistiky - II.
MUDr. Terézia LAUKOVÁ

Pozvánka s programom (.pdf)
29.6.2022
14:00 - 16:00
seminárna miestnosť Onkologickej kliniky 4. poschodie Národný onkologický ústav Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant podujatia:
MUDr. Jozef ŠUFLIARSKY, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podlľa pravidiel SLK. Partnerom podujatia je spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o.

Partneri

Slovenská lekárska komora

Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B 811 02 Bratislava Tel.: 02 / 50706111

SK2206170821