Retina Expert Fórum 2021

25.5.2021 16:00 - 18:30
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská oftalmologická spoločnosť

S podporou edukačného grantu spoločnosti Bayer, spol. s r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Retina Expert Fórum 2021


Prezident:
Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD, MPH, MSc., FEBO
Odborný garant:
MUDr. Jana Štefaničková, PhD.


PROGRAM:

16:00 – PRIVÍTANIE
Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO


1. BLOK:

ČO NÁM HOVORÍ FARMAKOLÓGIA

Predsedníctvo:

Doc. MUDr. Petr Kolář, PhD., Očná klinika SZU a UN Bratislava
MUDr. Lívia Javorská, PhD., Oftalmologické oddelenie, Nemocnica Poprad, a.s.

16:05 – ZÁKLADY A ŠPECIFIKÁ FARMAKOKINETIKY OFTALMOLOGÍK
Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD., Ústav farmakológie a klinickej farmakológie LF UK, Bratislava

16:25 – DISKUSIA

16:35 – MÁ VÝZNAM POZNAŤ FARMAKOLÓGIU IVT LIEKOV PRE KLINICKÚ PRAX?
Doc. MUDr. Petr Kolář, PhD., Očná klinika SZU a UN Bratislava

16:55 –  DISKUSIA (nasleduje PRESTÁVKA)


2. BLOK – PANELOVÁ DISKUSIA:

OTÁZKY BEZPEČNOSTI PACIENTOV NA ANTI-VEGF LIEČBE POČAS COVID PANDÉMIE

17:10 – 18:30

Predsedníctvo:

MUDr. Blandína Lipková, PhD., Očné oddelenie FNsP Žilina
MUDr. Jana Štefaničková, PhD., Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava

Účastníci panelovej diskusie:

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO
MUDr. Katarína Hlavačková, PhD.
MUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH, FEBO
MUDr. Galina Maťúšová

TÉMY:

 • Možnosti bezpečného manažmentu pacientov počas pandémie COVID-19
  MUDr. Galina Maťúšová, 3F, Mikrochirurgia oka, Košice
 • Kazuistika manažmentu pacientov
  MUDr. Blandína Lipková, PhD., Očné oddelenie FNsP Žilina
 • Imunológia zadného segmentu oka
  MUDr. Katarína Hlavačková, PhD., Nemocnica sv. Michala, a.s., Bratislava
 • Očné prejavy ochorenia COVID-19
  MUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH, FEBO, II. Očná klinika SZU a FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
 • Prvé výsledky testovania PCR zo spojovkového vaku u COVID pozitívnych pacientov hospitalizovaných v niektorých slovenských nemocniciach
  Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO, Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava*
 • Extracelulárne pasce neutrofilov a ich úloha pri COVID-19 i iných chorobách
  Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, Ústav Molekulárnej Biomedicíny LF UK, Bratislava

18:30 – ZÁVER
MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a UNB Bratislava* Autori:
Furdová Alena – Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava, Veselý Pavol – VESELY Očná klinika, Nováková Anna – Ústav mikrobiológie a imunológie, Jesseniova LF UK, Martin, Štubňa Michal – Očné oddelenie, Žilina, Brániková Ľubica – Očné oddelenie, Nové Zámky, Forgáč František – Očná klinika, FN Nitra, Trnka Michal – Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, LF UK, Bratislava, Jurenová Denisa – Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava, Lysková Darina – Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava, Plesniková Paulina – Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Bratislava
Pozvánka s programom (.pdf)
25.5.2021
16:00 - 18:30
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Prezident:
Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD, MPH, MSc., FEBO
Odborný garant:
MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania CME, účastníkom budú pridelené kredity elektronicky.

Partneri

S podporou edukačného grantu spoločnosti Bayer, spol. s r.o.

S podporou edukačného grantu spoločnosti Bayer, spol. s r.o.

PP-EYL-SK-0189-1 4/2021