Sakubitril / Valsartan v klinickej praxi internistu a geriatra

17.2.2022 17:00 - 18:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Sakubitril / Valsartan v klinickej praxi internistu a geriatra


Odborný garant:
MUDr. Marek Pytliak, PhD., Oddelenie vnútorného lekárstva, Svet zdravia Svidník

17:00 – 17:05
Otvorenie
17:05 – 17:25
OSUD PACIENTA s chronickým srdcovým zlyhávaním vieme ovplyvniť UŽ v nemocnici
MUDr. Marek Pytliak, PhD.
17:25 – 17:45
Kedy je SPRÁVNY ČAS na optimalizáciu liečby pacienta s chronickým srdcovým zlyhávaním
MUDr. Boris Raška
17:45 – 18:05
ŠPECIFIKÁ LIEČBY chronického srdcového zlyhávania v starobe
MUDr. Peter Olexa, PhD.
18:05 – 18:25
Diskusia
18:25 – 18:30
Záver

Pozvánka s programom (.pdf)
17.2.2022
17:00 - 18:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Marek Pytliak, PhD., Oddelenie vnútorného lekárstva, Svet zdravia Svidník

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o. Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 5070 6111
www.novartis.sk

SK2201276820