ŠKOLA RETINY – OKLÚZIE

28.5.2024 15:30 - 17:30
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
ŠKOLA RETINY – OKLÚZIE


Odborný garant:
doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

20 min
Patofyziológia RVO
MUDr. Zuzana Šulavíková, FEBO, Trenčín
20 min
Odporúčania pre liečbu RVO
doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD., Bratislava
20 min
Klinické skúsenosti s liečbou RVO ivt. dexametazónom
MUDr. Michaela Pilarová, Trebišov
20 min
Manažment zvýšeného VOT po aplikácii kortikosteroidov
MUDr. Adriana Takáčová, Bratislava
30 min
Diskusia
10 min
Záver
doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
28.5.2024
15:30 - 17:30
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

Partneri

Podujatie je podporené spoločnosťou AbbVie, s. r. o.

SK-OZU-240008/MÁJ 2024