SMA Akadémia

10.6.2021 13:30 - 15:30
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská lekárska komora

Partner podujatia:

Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
SMA Akadémia


PREDSEDAJÚCI A GARANT:
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

1.
Otvorenie
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., KDN LF UK a NÚDCH Bratislava
2.
Základy genetiky pre klinickú prax
MUDr. Katarína Kušíková, KDN LF UK a NÚDCH Bratislava
3.
Génová terapia zriedkavých chorôb
Doc. MUDr. RNDr. Roman Gardlík, PhD., Lekárska fakulta UK
4.
Spinálna muskulárna atrofia a súčasné možnosti liečby
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD., KDN LF UK a NÚDCH Bratislava
5.
Manažment pacienta pred a po podaní génovej terapie
MUDr. Katarína Okáľová, PhD., II. Detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
6.
Multiodborová starostlivosť o deti s SMA, skúsenosti s génovou liečbou
MUDr. Karin Viestová, MUDr. Eva Lazarová, KDN LF UK a NÚDCH Bratislava a Oddelenie detskej neurológie DFNKE.
7.
Význam novorodeneckého skríningu pri skorom odhalení pacientov s SMA.
RNDr. Mária Knapková, PhD., Skríningové centrum novorodencov SR, DFNsP Banská Bystrica
8.
Diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
10.6.2021
13:30 - 15:30
tajpan.online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PREDSEDAJÚCI A GARANT:
Doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené 2 kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.:+421 2 50706111
www.novartis.sk

SK2105249231