Spolupráca urologických a onkologických oddelení pri manažmente pacientov s urotelovým karcinómom

8.11.2022 16:30 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Urologická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Národný onkologický ústav

a spoločnosti Merck a Pfizer

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Spolupráca urologických a onkologických oddelení pri manažmente pacientov s urotelovým karcinómom


PREDSEDAJÚCI A GARANT:
Doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD., Urologická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava

1.
Manažment urotelového karcinómu z pohľadu urológa
MUDr. Martin Jankovich, PhD.
2.
Manažment pokročilého urotelového karcinómu z pohľadu onkológa
MUDr. Zuzana Syčová-Milá
3.
Starostlivosť o pacienta s urotelovým karcinómom z pohľadu sestry
Mgr. Petra Stančíková
4.
Diskusia

Pozvánka s programom (.pdf)
8.11.2022
16:30 - 17:30
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PREDSEDAJÚCI A GARANT:
Doc. MUDr. Branislav Trebatický, PhD., Urologická klinika LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

MERCK spol. s r. o.; Dvořákovo nábrežie 4; 810 06 Bratislava 16; Slovenská republika
www.merck.sk
S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

PFIZER Luxembourg SARL, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, tel.: +421 2 33 55 55 00
www.pfizer.sk