AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Systémová enzymoterapia (SET) a jej využitie v akútnych diagnózach

11.6.2021

Organizátor podujatia:

BENU Slovensko, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
AKADÉMIA DISPENZAČNEJ PRÁCE – Systémová enzymoterapia (SET) a jej využitie v akútnych diagnózach

Dispenzačný seminár určený pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Cieľom prednášky je vytvoriť prehľad OTC liečivých prípravkov indikovaných pre SET v akútnych diagnózach a ich následné využitie pri dispenzačnej práci v lekárni.


Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Obsah prednášky:

  1. Dispenzačná práca lege artis
  2. SET – OTC liečivé prípravky
  3. Klinické štúdie a klinické skúsenosti v oblasti SET
  4. Efektívna odborná komunikácia s klientom/pacientom v lekárni

Odborný abstrakt si môžete stiahnuť na tomto linku:

https://drive.google.com/file/d/1LfsXpwUuFT8_-91amfQ1vuypG2p-yFYq/view?usp=sharing

11.6.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Autor prednášky:
PharmDr. Jana Matušková
Odborný garant:
PharmDr. Milena Mészárosová
:
meszarosova@benulekaren.sk

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie farmaceut a farmaceutický laborant. Účastníkom budú pridelené kredity za účasť podľa pravidiel SLeK. Kredity za AD test: Úspešnosť 100-91% - 2 kredity. Úspešnosť 90-80% - 1 kredit. Úspešnosť 79 - 0% - 0 kreditov. AD test bude dostupný do 08/07/2021.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia