Tematický kurz o nových poznatkoch v liečbe reumatických chorôb

29.5.2024 16:00 - 18:15
Piešťanská elektráreň, Staničná 2334/51, 921 01, Piešťany

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Tematický kurz o nových poznatkoch v liečbe reumatických chorôb


Odborný garant:
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

16:00 - 16:05
Otvorenie, úvod
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
16:05 - 16:25
Koncepcia IMIDs - Immune Mediated Inflammatory Diseases a čo z nej vyplýva pre zúčastnených špecialistov
Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.
16:25 - 16:45
Kazuistiky: Axiálna spondylartritída a nešpecifické zápalové choroby čreva
MUDr. Dominika Jarošová
16:45 - 17:05
Vzťah medzi SpA a IBD z pohľadu reumatológa
MUDr. Martin Žlnay, PhD.
17:05 - 17:25
Keď sa črevo vykĺbi
doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
17:25 - 17:55
Diskusia
17:55 - 18:00
Záver a “take home messages”
29.5.2024
16:00 - 18:15
Piešťanská elektráreň, Staničná 2334/51, 921 01, Piešťany
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Partneri

Dátum prípravy materiálu: marec 2024,
Číslo materiálu: 783072_3_2024_BIO