„Trombotická mikroangiopatia: Multidisciplinárny tímový prístup“

25.1.2023 15:00 - 16:30
Štúdio: Oddelenie klinickej hematológie Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN, Martin

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Swixx Biopharma s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
„Trombotická mikroangiopatia: Multidisciplinárny tímový prístup“


Odborný garant:
MUDr. Jan Hudeček, CSc.

25 min + 5 min diskusia
Diferenciálna diagnostika a liečba trombotických mikroangiopatií
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
25 min + 5 min diskusia
Medziodborová spolupráca, terapeutické ciele a možnosti liečby trombotickej mikroangiopatie
MUDr. Juraj Chudej, PhD.
25 min + 5 min diskusia
Úloha testovania ADAMTS13 v diagnostike a manažmente trombotických mikroangiopatií
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Pozvánka s programom (.pdf)
25.1.2023
15:00 - 16:30
Štúdio: Oddelenie klinickej hematológie Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN, Martin
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Jan Hudeček, CSc.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania a za účasť Vám bude pridelený 1 kredit CME. Určené pre odbornú verejnosť.

Partneri

s podporou spoločnosti

s podporou spoločnosti

Swixx Biopharma s.r.o. • Eurovea Central 3, Pribinova 10 • Bratislava 811 09, telefón: +421-2-20833-600 • e-mail: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com