Trombotická mikroangiopatia: Multidisciplinárny tímový prístup

29.9.2022 13:30 - 15:00
Štúdio: Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Swixx Biopharma s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Trombotická mikroangiopatia: Multidisciplinárny tímový prístup


Odborný garant:
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

25 min + 5 min diskusia
Diferenciálna diagnostika a liečba trombotických mikroangiopatií
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
25 min + 5 min diskusia
Medziodborová spolupráca, terapeutické ciele a možnosti liečby trombotickej mikroangiopatie
MUDr. Ladislav Sopko, PhD.
25 min + 5 min diskusia
Úloha testovania ADAMTS13 v diagnostike a manažmente trombotických mikroangiopatií
RNDr. Zdenka Šujanová

Pozvánka s programom (.pdf)
29.9.2022
13:30 - 15:00
Štúdio: Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania a za účasť Vám bude pridelený 1 kredit CME. Určené pre odbornú verejnosť.

Partneri

s podporou spoločnosti

s podporou spoločnosti

Swixx Biopharma s.r.o. • Eurovea Central 3, Pribinova 10 • Bratislava 811 09, telefón: +421-2-20833-600 • e-mail: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com

Kód materiálu: PM-SK-2022-8-3453 Dátum vyhotovenia: 31.8.2022