Úloha všeobecného lekára pri liečbe chronickej spontánnej urtikárie

5.4.2022 16:00 - 17:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

s podporou spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Úloha všeobecného lekára pri liečbe chronickej spontánnej urtikárie


PREDSEDAJÚCI A GARANT:
MUDr. Tomáš Kampe, MPH

16:00 • 16:05
Privítanie a úvod
MUDr. Tomáš Kampe, MPH
16:05 • 16:20
Pohľad dermatológa - Aká je situácia CSU na Slovensku?
MUDr. Tomáš Kampe, MPH
16:20 • 16:35
Pohľad imunoalergológa - Ako správne začať liečbu CSU?
MUDr. Monika Kolejáková
16:35 • 16:50
Pohľad všeobecného lekára - Aké mám skúsenosti?
MUDr. Zuzana Hlavičková
16:50 • 17:00
Diskusia a záver

Pozvánka s programom (.pdf)
5.4.2022
16:00 - 17:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PREDSEDAJÚCI A GARANT:
MUDr. Tomáš Kampe, MPH

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Tel.: +421 2 50706111
www.novartis.sk

SK2203314169