Uroteliálny karcinóm z pohľadu multidisciplinárneho tímu

11.10.2023 15:00 - 17:00

II. Urologická klinika SZU, Onkologická klinika SZU, Oddelenie rádiológie FNsP F.D.R. Banská Bystrica, NEDÚ, Endokrinologické oddelenie, Ľubochňa

a spoločnosť Merck

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Uroteliálny karcinóm z pohľadu multidisciplinárneho tímu


PREDSEDAJÚCI A GARANT:
MUDr. Vladimír Baláž, PhD. II. Urologická klinika SZU,FNsP F.D.R., Banská Bystrica

Urológia
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Onkológia
MUDr. Matej Hrnčár, PhD., MBA
Rádiológia
MUDr. Kateřina Novotná
Endokrinológia
MUDr. Helena Urbánková, PhD.
Urológia
MUDr. Richard Ondrejček
11.10.2023
15:00 - 17:00
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
PREDSEDAJÚCI A GARANT:
MUDr. Vladimír Baláž, PhD. II. Urologická klinika SZU,FNsP F.D.R., Banská Bystrica

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity.

Partneri

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

MERCK spol. s r. o.; Dvořákovo nábrežie 4; 810 06 Bratislava 16; Slovenská republika
www.merck.sk

SK-AVE-00049, Dátum prípravy: august 2023