webinár mladých oftalmológov 2

14.12.2021 16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská lekárska komora

Podujatie je podporené edukačným grantom spoločnosti BAYER.

Iba pre pozvaných
Toto podujatie je určené iba pre pozvaných účastníkov.
Ak ste pozvaný a už ste sa registrovali, tu sa prihláste.
webinár mladých oftalmológov 2


Odborný garant:
MUDr. Blandína Lipková, PhD.
Externý supervízor podujatia:
MUDr. Gabriela Pavlovičová

Moderátori: MUDr. Romana Pejchalová, MUDr. Martin Petrek

16:00
OTVORENIE
1.
Od molekuly po klinickú prax
MUDr. Jana Karnišová (10 min + 5 min diskusia)
2.
Ročné výsledky liečby vlhkej formy VPDM na našom pracovisku
MUDr. Alena Adamkovičová (10 min + 5 min diskusia)
3.
Aké intervaly sa nám darí dosahovať pri liečbe VPDM
MUDr. Izabela Belancová (10 min + 5 min diskusia)
4.
Dvojročné výsledky liečby VPDM afliberceptom na našej klinike
MUDr. Michaela Leštachová Viková (10 min + 5 min diskusia)
5.
Skúsenosti s liečbou afliberceptom na našej klinike
MUDr. Zuzana Galajdová (10 min + 5 min diskusia)
6.
Skúsenosti so switchom pri liečbe VPDM u pacientov na aflibercepte
MUDr. Ján Juhas (10 min + 5 min diskusia)
7.
Super responderi v troch indikáciách s afliberceptom
MUDr. Zuzana Buvalová (10 min + 5 min diskusia)
8.
Aktuálne možnosti liečby DEM
MUDr. Natália Hasillová (10 min + 5 min diskusia)
9.
Switch na afllibercept u pacientov s DEM po nedostatočnej odpovedi na predchádzajúcu antiVEGF liečbu
MUDr. Zuzana Šulavíková (10 min + 5 min diskusia)
10.
Leberova miliárna aneuryzmatóza
MUDr. Romana Pejchalová (10 min + 5 min diskusia)
18:35
ZÁVER

Pozvánka s programom (.pdf)
14.12.2021
16:00 - 18:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Iba pre pozvaných
Toto podujatie je určené iba pre pozvaných účastníkov.
Ak ste pozvaný a už ste sa registrovali, tu sa prihláste.
Odborný garant:
MUDr. Blandína Lipková, PhD.
Externý supervízor podujatia:
MUDr. Gabriela Pavlovičová

Hodnotenia

Odborné podujatie bude zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME a všetkým aktívnym a pasívnym účastníkom budú pridelené kredity.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Zuzana Solmošiová / Project manager

Partneri

Podujatie je podporené edukačným grantom spoločnosti BAYER.

PP-EYL-SK-0319-1 11/2021