XI. STREDOSLOVENSKÝ KARDIOLOGICKÝ DEŇ - SESTERSKÁ SEKCIA

21.10.2021

Organizátor podujatia:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

S podporou spoločnosti:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XI. STREDOSLOVENSKÝ KARDIOLOGICKÝ DEŇ - SESTERSKÁ SEKCIA

Cieľom podujatia je poskytnutie kvalitných odborných informácií o spôsoboch modernej liečby, vedúcej k zníženiu kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku.


Odborný garant:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC / Prednostka II. Kliniky kardiológie a angiológie SZU, SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica

Odborný program

13:00 – 14:30

ÚVODNÉ SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Pavol Bartošík

Úvodné slovo nám. úseku ošetrovateľstva
Mária Víglaská

ODD. OAIM, ODD. KARDIOCHIRURGIE, ODD. ANGIOLÓGIE
predsedajúci | Mária Šípková, Jana Bejticová

Skúsenosti s ochorením COVID-19 v SÚSCCH, a.s.
Šípková M., Víglaská M. | 20 min.

Akútne renálne zlyhanie na OAIM
Stieranková V., Kovácsová K. | 15 min.

Syndróm vyhorenia sestry v starostlivosti o pacienta s kardiovaskulárnym ochorením
Leváková V. | 15 min.

Ošetrovateľský proces u pacienta po kardiochirurgickom výkone s použitím V.A.C. systému
Golianová P., | 15 min.

Sideropenická anémia
Hažíková I., Rejková E. | 10 min.

Diskusia | 5 min.

14:30 – 15:50

ODDELENIE ARYTMIÍ, ODDELENIE KARDIOLÓGIE
predsedajúci | Monika Lubyová, Alena Bernoláková

MICRA – najmenší kardiostimulátor na svete
Svetkovská Z., Štubňová S. | 15 min.

MICRA TPS Pacemaker – perioperačná ošetrovateľská starostlivosť
Chrenovská S., Kotríková M. | 15 min.

HUTT – Head-up tilt test – pomocné diagnostické vyšetrenie u pacientov pri synkope
Fiľová M. | 10 min.

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s chronickým srdcovým zlyhávaním
Mračková M. | 15 min.

Príbeh ošetrovateľky Pelcrovej – ocenenej medailou Florenc Nightingaleovej
Jendrušáková G. | 20 min.

Diskusia | 5 min.

15:50 – 17:00

ODD. FUNKČNEJ DIAGNOSTIKY, ODD. AKÚTNEJ KARDIOLÓGIE, ODD. RÁDIOLÓGIE
predsedajúci | Ľubica Neubauerová, Alena Rajcsányiová

Formy záťažových testov v kardiológii
Valentová J. | 10 min.

CT vyšetrenie koronárnych ciev
Ďurian R., Valo M., Belan N. | 15 min.

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta po PCI na koronárnej jednotke
Húšťava M., Počarovská L. | 10 min.

Inhibítor Pcsk9 v liečbe hypercholesterolémie u pacientov po IM
Šufliarska A. | 15 min.

Samo expandovateľná transkatétrová aortálna chlopňa Portico
Mojžišová A. | 15 min.

Diskusia | 5 min.


Pozvánka s programom (.pdf)
21.10.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC / Prednostka II. Kliniky kardiológie a angiológie SZU, SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME, účastníkom budú pridelené kredity CME. Zapísanie kreditov na kontá účastníkom vzdelávacieho podujatia je vykonané elektronicky prostredníctvom softvérovej aplikácie eKREDIT alebo prostredníctvom Vášho konta v EKS CME, tzv. online eKREDIT. Papierové potvrdenie nie je nutné vystavovať, nakoľko každý účastník si toto potvrdenie (účastníkom je automaticky generované) môže vytlačiť zo svojho konta v EKS CME.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Mgr. Ivana Žigová / Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Právne informácie

Spracovanie poskytnutých osobných údajov je realizované v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.