XI. STREDOSLOVENSKÝ KARDIOLOGICKÝ DEŇ - LEKÁRSKA SEKCIA

20.10.2021

Organizátor podujatia:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

S podporou spoločnosti:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XI. STREDOSLOVENSKÝ KARDIOLOGICKÝ DEŇ - LEKÁRSKA SEKCIA

Cieľom podujatia je poskytnutie kvalitných odborných informácií o spôsoboch modernej liečby, vedúcej k zníženiu kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku.


Odborný garant:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC / Prednostka II. Kliniky kardiológie a angiológie SZU, SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica

Odborný program

13:00 – 14:00

ÚVODNÉ SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Pavol Bartošík

TAKÍ SME BOLI
predsedníctvo | Gabriela Kaliská, Matej Vozár

Intervenčná liečba: Koronárne intervencie a štrukturálne ochorenia srdca
Hudec M. | 10 min.

Intervenčná liečba arytmií
Bystriansky A. | 10 min.

Intervenčná liečba ochorení periférnych ciev
Vozár M. | 10 min.

Kardiochirurgická liečba
Beer I. | 10 min.

Diskusia | 10 min.

14:00 – 14:50

NOVINKY V DIAGNOSTIKE A LIEČBE CHORÔB AORTÁLNEJ CHLOPNE A AORTY
predsedníctvo | Filip Pekár, Martin Hudec

Katétrová liečba aortálnej chyby – kde sa nachádzame v roku 2021
Hudec M. | 15 min.

Liečba ochorení aortálneho oblúka v SÚSCCH
Urbán P., Jankovičová V. | 15 min.

FET (Frozen Elephant Trunk) – a čo ďalej? Sekvenčná chirurgická liečba akútnej disekcie torakoabdominálnej aorty. Prípadová štúdia
Urda R. | 10 min.

Diskusia | 10 min.

14:50 – 15:50

AKO NÁS OVPLYVNILA PANDÉMIA OCHORENIA COVID-19?
predsedníctvo | Katarína Kmeťková, Ivan Rybár

COVID-19 a srdce
Rybár I. | 15 min.

Intervenčná liečba periférnej cirkulácie v ére COVIDu
Vozár M. |15 min.

Trombotické komplikácie ochorenia COVID-19
Snopková V., Podhorová K., Striežová I., Palkech T., Kmeťková K. | 10 min.

Telemedicína arytmií v ére COVIDu
Ďurčíková P., Šípka J. | 15 min.

Diskusia | 5 min.

15:50 – 17:00

KARDIOVASKULÁRNA MEDICÍNA V PRAXI
predsedníctvo | Adrián Bystriansky, Ivan Job

Asymptomatické chlopňové chyby
Poliačiková P. | 15 min.

Prehľad moderných trendov v arytmológii 2021
Bystriansky A., Škamla M. | 15 min.

Brušné komplikácie po kardiochirurgických zákrokoch
Valúh Z. | 15 min.

Kardiovaskulárne ochorenia, diabetes a srdcové zlyhávanie
Balážová K. | 15 min.

Diskusia | 10 min.


Pozvánka s programom (.pdf)
20.10.2021
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC / Prednostka II. Kliniky kardiológie a angiológie SZU, SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME, účastníkom budú pridelené kredity CME. Zapísanie kreditov na kontá účastníkom vzdelávacieho podujatia je vykonané elektronicky prostredníctvom softvérovej aplikácie eKREDIT alebo prostredníctvom Vášho konta v EKS CME, tzv. online eKREDIT. Papierové potvrdenie nie je nutné vystavovať, nakoľko každý účastník si toto potvrdenie (účastníkom je automaticky generované) môže vytlačiť zo svojho konta v EKS CME.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Mgr. Ivana Žigová / Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Slovenská lekárska komora
S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. Donská 61, 841 06 Bratislava, Slovenská republika
www.operativa.sk