XII. Slovenský vakcinologický kongres

23.9.2021
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

Organizátori podujatia

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS

v spolupráci s

Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave

Slovenskou pediatrickou spoločnosťou

Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine

Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

A-medi management, s. r. o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XII. Slovenský vakcinologický kongres


Odborný garant:
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS

Prezident kongresu:

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH

Vedecký výbor kongresu:

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
doc. MUDr. Milan Kuchta CSc., mim. prof.
MUDr. Peter Makara, MPH
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.

Program kongresu:

program kongresu si môžete stiahnuť TU
alebo kliknutím na odkaz „POZVÁNKA S PROGRAMOM“


Pozvánka s programom (.pdf)
23.9.2021
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Ing. Martina Novosedlíková / A-medi management, s. r. o.
Vladimír Solmoši / technická podpora

Partneri

GENERÁLNY PARTNER

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER