XIII. ročník Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc 03.12.2020

3.12.2020 16:00 - 09:00
naživo doma

Odborný garant:

Slovenská chemoterapeutická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XIII. ročník Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc 03.12.2020

Tradičné odborné vzdelávacie podujatie so zameraním na aktuálne poznatky v diagnostike a liečbe nádorov pľúc.

ŠTVRTOK, 3. 12. 2020

16:00 – 18:00 CIELENÁ LIEČBA NSCLC

Odborný garant: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

16:00 - 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. P. Kasan
16:10 - 16:30
Aktuálne možnosti liečby ALK+ NSCLC
MUDr. Z. Pribulová
16:30 - 16:50
Možnosti a perspektívy liečby ROS1+ pacientov s nemalobunkovým pľúcnym karcinómom
MUDr. P. Kasan
16:50 - 17:10
Zriedkavé mutácie NTRK, RET, MET, BRAF u pacientov s NSCLC
MUDr. R. Godál
17:10 - 17:30
EGFR+ NSCLC - novinky v liečbe
MUDr. G. Chowaniecová
17:30 - 18:00
DISKUSIA

ŠTVRTOK, 10. 12. 2020

16:00 – 18:00 MANAŽMENT PACIENTOV S NSCLC
– BEZ PRÍTOMNÝCH RIADIACICH MUTÁCIÍ

Odborný garant: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

16:00 - 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. Juraj Mazal
16:10 - 16:30
Koncepcia skríningu karcinómu pľúc na Slovensku
MUDr. D. Juskanič
16:30 - 16:50
Imunoterapia v 1. línii liečby NSCLC - možnosti a skúsenosti
MUDr. L. Denková
16:50 - 17:10
Imunoterapia a skúsenosti v 2L - vybraná problematika
MUDr. M. Černá, CSc.
17:10 - 17:30
Nové možnosti liečby SCLC
MUDr. J. Mazal
17:30 - 18:00
DISKUSIA

pluca2020


Pozvánka s programom (.pdf)
3.12.2020
16:00 - 09:00
naživo doma
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Odborný garant:

Odborný garant:

Odborný garant:

Odborný garant:

Pokiaľ nechcete dostávať informačné SMS odhlásiť sa zo zonamu môžete tu:

www.odhlaseniesmsroche.tajpan.com