XIII. ročník Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc 12.11.2020

12.11.2020 16:00 - 19:00
naživo doma

Odborný garant:

Slovenská chemoterapeutická spoločnosť

Slovenská onkologická spoločnosť

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XIII. ročník Aktuálny stav v liečbe karcinómu pľúc 12.11.2020

Tradičné odborné vzdelávacie podujatie so zameraním na aktuálne poznatky v diagnostike a liečbe nádorov pľúc.

ŠTVRTOK, 12. 11. 2020

16:00 – 18:00 DIAGNOSTIKA NÁDOROV PĽÚC

Odborný garant: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

16:00 - 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. M. Urda
16:10 - 16:30
Aktuálne možnosti stanovenia prediktívnych markerov, relevantných pre liečbu NSCLC: "niečo z praxe"
RNDr. L. Frohlichová, PhD.
16:30 - 16:50
Novinky v diagnostike pľúcnych nádorov z pohľadu pneumológa 2020
MUDr. R. Slivka
16:50 - 17:10
Retrospektívna analýza diagnostiky adenokarcinómov pľúc v BB 2016-2020 v mts štádiu
MUDr. M. Urda
17:10 - 17:30
Aktuálny chirurgický manažment pacientov s NET pľúc
MUDr. P. Juhoš, PhD.
17:30 - 17:50
Nové možnosti v rádioterapii karcinómu pľúc
doc. MUDr. P. Dubinský, PhD.
17:50 - 18:00
DISKUSIA

ŠTVRTOK, 3. 12. 2020

16:00 – 18:00 CIELENÁ LIEČBA NSCLC

Odborný garant: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

16:00 - 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. P. Kasan
16:10 - 16:30
Aktuálne možnosti liečby ALK+ NSCLC
MUDr. Z. Pribulová
16:30 - 16:50
Možnosti a perspektívy liečby ROS1+ pacientov s nemalobunkovým pľúcnym karcinómom
MUDr. P. Kasan
16:50 - 17:10
Zriedkavé mutácie NTRK, RET, MET, BRAF u pacientov s NSCLC
MUDr. R. Godál
17:10 - 17:30
EGFR+ NSCLC - novinky v liečbe
MUDr. G. Chowaniecová
17:30 - 18:00
DISKUSIA

ŠTVRTOK, 10. 12. 2020

16:00 – 18:00 MANAŽMENT PACIENTOV S NSCLC
– BEZ PRÍTOMNÝCH RIADIACICH MUTÁCIÍ

Odborný garant: doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

16:00 - 16:10
Úvodné slovo a privítanie
MODERÁTOR: MUDr. Juraj Mazal
16:10 - 16:30
Koncepcia skríningu karcinómu pľúc na Slovensku
MUDr. D. Juskanič
16:30 - 16:50
Imunoterapia v 1. línii liečby NSCLC - možnosti a skúsenosti
MUDr. L. Denková
16:50 - 17:10
Imunoterapia a skúsenosti v 2L - vybraná problematika
MUDr. M. Černá, CSc.
17:10 - 17:30
Nové možnosti liečby SCLC
MUDr. J. Mazal
17:30 - 18:00
DISKUSIA

pluca2020

12.11.2020
16:00 - 19:00
naživo doma
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Odborný garant:

Odborný garant:

Odborný garant:

Odborný garant:

Pokiaľ nechcete dostávať informačné SMS odhlásiť sa zo zonamu môžete tu:

www.odhlaseniesmsroche.tajpan.com