XIII. STREDOSLOVENSKÝ KARDIOLOGICKÝ DEŇ - PREZENČNE

24.10.2023 08:00 - 17:00
Hotel Kaskady, Sliač – Sielnica

Organizátor podujatia:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XIII. STREDOSLOVENSKÝ KARDIOLOGICKÝ DEŇ - PREZENČNE


Prezenčná účasť na podujatí je registrovaná pre lekárov. Pre sestry bude podujatie dostupné v on-line verzii. Registrovať sa na on-line verziu podujatia môžete tu https://www.tajpan.online/podujatia/xiii-stredoslovensky-kardiologicky-den-online/:
Odborný garant:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC / Prednostka II. Kliniky kardiológie a angiológie SZU, SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica

ODBORNÝ PROGRAM

08:00 – 09:00 REGISTRÁCIA

09:00 – 09:15 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
Pavel Bartošík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SÚSCCH, a.s.

09:15 – 10:15 AKTUÁLNE TÉMY KARDIOLÓGIE
Predsedníctvo Ivan Rybár, Alena Bernoláková

15 min. IMPAKS – pacienti po STEMI v Stredoslovenskom kraji
Matúš Lajmon, Uljana Plovaiko
15 min. Dlhodobá antitrombotická liečba v sekundárnej prevencii infarktu myokardu
Ivan Rybár
15 min. Kardiotoxicita cytostatickej liečby – aktuálny pohľad
Katarína Balážová
10 min. Manažment pacientky s postpartálnou kardiomyopatiou (kazuistika)
Andrea Rusková, Marcel Matula
5 min. Diskusia

10:15 – 10:30 PRESTÁVKA

10:30 – 11:45 AKTUÁLNE TÉMY ANGIOLÓGIE
Predsedníctvo Katarína Kmeťková, Jozef Sivák, Alena Rajcsányiová

15 min. Skríning a diagnostika ochorení aorty
Vladimíra Snopková, Ivana Striežová, Katarína Podhorová,
Katarína Sedminová, Katarína Kmeťková
15 min. Endovaskulárna liečba komplexných lézií aorty
Sivák Jozef, Sucháč Martin, Beránek Martin
15 min. Anestézia pri endovaskulárnych výkonoch na aorte
Zdenko Valuh
15 min. Manažment pacienta s ochorením aorty z pohľadu sestry
Iveta Hažíková, Andrea Kutliaková, Alena Rajcsányiová
10 min. Nárast disekcií aorty – včasná diagnostika?
Eva Holíková, Danica Mikovčáková, Roman Hric
5 min. Diskusia

11:45 – 12:50 AKTUÁLNE TÉMY AKÚTNEJ KARDIOLÓGIE
Predsedníctvo Petra Poliačiková, Ľubica Neubauerová

20 min. Akí sme boli a kam kráčame? Štrukturálny program v r. 2023
Petra Poliačiková
15 min. Chronicke koronárne uzávery a ich manažment
Marek Strachan
15 min. Pacient s PFO/ASD v ambulancii a ošetrovateľská starostlivosť pred a po výkone
Marcel Gombaský, Miriam Faráriková, Ľubica Neubauerová
5 min. Diskusia

12:50 – 13:35 NOVINKY V DIAGNOSTIKE KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB
Predsedníctvo Roman Margóczy, Ivan Job, Mária Šípková

15 min. Akútna bolesť na hrudníku a CT-koronarografia
Maroš Daxner
15 min. Význam monitorovania CVT v ére „fluid responsiveness“ dynamických testov
Ivan Job
15 min. „Pažeráková echokardiografia: Komu a kedy?“
Roman Margóczy

13:35 – 14:20 OBED

14:20 – 15:30 AKTUÁLNE TÉMY ARYTMOLÓGIE
Predsedníctvo Gabriela Kaliská, Adrian Bystriansky, Monika Lubyová

20 min. História a rozvoj arytmológie v Banskej Bystrici
Gabriela Kaliská, Monika Lubyová
20 min. Pokroky modernej kardiostimulácie
Martin Škamla, Eva Martinková
20 min. Moderné trendy v elektrofyziológii a katétrovej ablácii
Adrian Bystriansky, Katarína Richterová
10 min. Diskusia

15:30 – 17:00 KARDIOCHIRURGIA – ODKIAĽ A KAM?
Predsedníctvo Filip Pekar, Martina Piliarová

15 min. Akí sme boli posledných 20 rokov
Filip Pekar
15 min. Akútny aortálny syndróm v kardiochirurgickej praxi
Vladimír Svitek
15 min. Konkomitantné cievne chirurgické výkony u kardiochirurgických pacientov
Peter Urbán
15 min. Mimotelový obeh: O čo vlastne ide?
Martina Piliarová
15 min. ECMO ako súčasť terapeutickej stratégie v KCH
Vladimír Fedorák, Zuzana Sásiková
15 min. Diskusia

17:00 ZÁVER


Pozvánka s programom (.pdf)
24.10.2023
08:00 - 17:00
Hotel Kaskady, Sliač – Sielnica
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Prezenčná účasť na podujatí je registrovaná pre lekárov. Pre sestry bude podujatie dostupné v on-line verzii. Registrovať sa na on-line verziu podujatia môžete tu https://www.tajpan.online/podujatia/xiii-stredoslovensky-kardiologicky-den-online/:
Odborný garant:
MUDr. Kaliská Gabriela CSc, FESC / Prednostka II. Kliniky kardiológie a angiológie SZU, SÚSCCH, a.s., Banská Bystrica

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME, účastníkom budú pridelené kredity CME. Zapísanie kreditov na kontá účastníkom vzdelávacieho podujatia je vykonané elektronicky, prostredníctvom CME portálu. Papierové potvrdenie nie je nutné vystavovať, nakoľko každý účastník si toto potvrdenie (účastníkom je automaticky generované) môže vytlačiť zo svojho konta v EKS CME.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Mgr. Ivana Žigová / Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Slovenská lekárska komora

Právne informácie

Spracovanie poskytnutých osobných údajov je realizované v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.