XXI. VRÁBLIKOV DEŇ ONKOLOGICKEJ GASTROENTEROLÓGIE

25.3.2022 08:15 - 14:30
NOÚ – Klenová 1, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XXI. VRÁBLIKOV DEŇ ONKOLOGICKEJ GASTROENTEROLÓGIE


Lokálny organizačný výbor:
:
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
:
MUDr. Ľuboš Žitňan
:
MUDr. Andrej Orságh
:
MUDr. Juraj Letkovský, PhD.
:
MUDr. Daniela Osuská
:
MUDr. Branislav Kunčak
Výbor Onkologickej sekcie:
:
MUDr. Tomáš Štrpka
:
doc. Peter Makovník, PhD.
:
MUDr. Juraj Májek, PhD.
:
MUDr. Ľuboš Žitňan
:
MUDr. Boris Pekárek, PhD.

NEOPLÁZIE KONEČNÍKA A HRUBÉHO ČREVA

8:15 – 8:30 Otvorenie podujatia

Ing. Tomáš Alscher, MPH, riaditeľ NOÚ Bratislava
MUDr. Boris Pekárek, PhD., predseda OS SGS

8:30 – 10:00
Predsedníctvo: MUDr. Zakuciová M.
prof. MUDr. Hlavatý T., PhD.
doc. MUDr. Huorka M., CSc.

1. Kolonoskopia v súčasnosti z pohľadu mladého gastroenterológa
Ďuríček M. (12 + 3 min.)

2. Endoskopické hodnotenie lézie v hrubom čreve a konečníku – pohľad gastroenterológa
Orságh A., Pekárek B. (12 + 3 min.)

3. Hodnotenie lézie v hrubom čreve a rekte – pohľad patológa
Kolníková G. (12 + 3 min.)

Video-live z endoskopických sál:

Kolonoskopia a polypektómia – technika vyšetrenia, zhodnotenie lézie a terapeutický prístup podľa nálezu
Osuská D./ Pekárek B.

Hodnotenie LST-GM lézie rekta
Orságh A./ Štrpka T.

10:00 – 10:15 PRESTÁVKA

10:15 – 11:45
Predsedníctvo: doc. MUDr. Makovník P., PhD.
MUDr. Májek J., PhD.
MUDr. Veselíny E., PhD.

1. Transrektálna sonografia neoplastických lézií konečníka
Kunčák B., Žitňan Ľ. (12 + 3 min.)

2. Endoskopická liečba včasných neoplastických lézií hrubého čreva a konečníka, odpovede na najčastejšie otázky
Pekárek B., Orságh A. (12 + 3 min.)

3. Neoplastické lézie hrubého čreva a konečníka v teréne IBD
Zelinková Z. (12 + 3 min.)

Video-live z endoskopických sál:

ESD neoplastickej lézie konečníka/hrubého čreva
Pekárek B./ Demeter M.

Transrektálna sonografia lézie konečníka
Kunčák B./Žitňan Ľ.

11:45 – 12:15 PRESTÁVKA

12:15 – 13:45
Predsedníctvo: MUDr. Sabol. M., PhD.
MUDr. Bačíková Z.
MUDr. Demeter M., PhD.

1. Análna intraepiteliálna neoplázia
Letkovský J. (12 + 3 min.)

2. Aktuálny stav skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku a vízie do budúcnosti Trautenberger
Trautenberger Ricová J., Rečková M. (12 + 3 min.)

3. Spolupráaca a multidisciplinárny prístup pri karcinóme konečníka a hrubého čreva z pohľadu chirurga
Pinďák D., Bernadič M., Sedlák J.

Video-live z endoskopických sál:

Polypektómia a ošetrenie lôžka u antikoagulovaného pacienta
Letkovský J./ Žitňan Ľ.

Posúdenie, popis a plánovanie resekcie LST-NG lézie hrubého čreva
Kunčák B./ Žitňan Ľ.

Análna intraepiteliálna neoplázia
Orságh A./ Pekárek B.

13:45 – 14:00 PRESTÁVKA

14:00 – 14:30 Sympózium firmy Alfasigma
Príprava pred kolonoskopiou- čo môžeme a čo by sme mali pacientovi ponúknuť.
Pekárek B.


Pozvánka s programom (.pdf)
25.3.2022
08:15 - 14:30
NOÚ – Klenová 1, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Lokálny organizačný výbor:
:
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
:
MUDr. Ľuboš Žitňan
:
MUDr. Andrej Orságh
:
MUDr. Juraj Letkovský, PhD.
:
MUDr. Daniela Osuská
:
MUDr. Branislav Kunčak
Výbor Onkologickej sekcie:
:
MUDr. Tomáš Štrpka
:
doc. Peter Makovník, PhD.
:
MUDr. Juraj Májek, PhD.
:
MUDr. Ľuboš Žitňan
:
MUDr. Boris Pekárek, PhD.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do hodnotenia Slovenskej akreditačnej rady CME. Certifikát dostanú všetci registrovaní účastníci.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Mgr. Art Peter Slovák

Partneri

Organizátor

Organizátor

Generálny partner

Generálny partner

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Vystavovateľ

Mediálny partner

Mediálny partner

Mediálny partner

Mediálny partner