XXVII. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov

2.9.2021
Bardejovské Kúpele, kongresový hotel Alexander

Slovenská lekárska spoločnosť

Občianske združenie RE - SPIRO

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Spolok lekárov v Bardejove

Bardejovské Kúpele, a.s.

Subregionálna lekárska komora Bardejov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Poliklinické oddelenie TaRCH, NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XXVII. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov

Organizačný a programový výbor:

Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. predseda SPFS
MUDr. Štefan Laššán, PHD, MPH vedecký sekretár SPFS
Doc. MUDr. Marta Hájková, Csc., MPH hlavná odborníčka MZ SR pre PaF
MUDr. Helena Leščišinová predsedkyňa org.výboru, koordinátorka
Silvia Pribulová, Andrea Nachtmanová koordinátorky sekcie sestier

Za odborné spoločnosti:

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza DrSc prezident SLS
MUDr. M.Petko, MPH riaditeľ NsP Sv.Jakuba, n.o., Bardejov
prof. MUDr. P. Pružinec, CSc. hlavný odborník MZ SR pre KIA
prof. MUDr. M. Jeseňák, PhD, MBA, Dott.Ric., MBA predseda SSAKI
MUDr. M. Litavec predseda Spolku lekárov Bardejov

Odborný program:

Hlavné témy kongresu:

COVID – 19, post COVID syndróm, chronická obštrukčná choroba pľúc, asthma bronchiale, tuberkulóza, zápalové ochorenia dýchacích ciest a pohrudnice, nádory respiračného traktu, intersticiálne pľúcne procesy, akútne stavy v pneumológii, funkčná diagnostika respiračného traktu, poruchy dýchania v spánku, detská pneumológia, rehabilitácia v pneumológii, chirurgia hrudníka, kazuistiky, varia, problémy odboru

tu si môžete stiahnuť aktuálny program (.pdf)

2.9.2021
Bardejovské Kúpele, kongresový hotel Alexander
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené kredity podľa pravidiel SLK s SKSaPA.

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť
www.spfs.sk