XXVIII. Hálkove lekárske dni

21.9.2023
Dom kultúry Čadca

Kongres intenzívnej medicíny

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Spolok lekárov Kysúc

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská lekárska komora

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Čadca

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XXVIII. Hálkove lekárske dni

XXVIII. Hálkove lekárske dni
21. – 22. 09.2023

Objednanie stravy a informácie o ubytovaní nájdete nižšie.

Všeobecné informácie

Prezident kongresu:
R. Záhorec

Vedecký výbor:
P. Szeghy
M. Galgánek
M. Galgánková
M. Studený

Organizačný výbor:
P. Szeghy
M. Malicher
J. Liščáková
K. Koniarová
M. Ústupský

Kongresové poplatky:

člen SSAIM
do 31.8.                      30 €
od 1.9. do 20.9.          35 €
na mieste                   50 €

nečlen SSAIM 
do 31.8.                      35 €
od 1.9. do 20.9.          40 €
na mieste                   50 €

online (možné registrovať sa v termíne)
do 31.8.                       
od 1.9. do 20.9.          5 €
na mieste                    —

Ostatné poplatky:
obed                      13 €

Registrácia je podmienená úhradou registračného poplatku.
Kongresový poplatok je nevratný.

Podujatie je zaradené do systému sústavného vzdelávania
a je hodnotené 12 kreditmi CME.

Kredity za pasívnu účasť:

21.9.2023 – 8
22.9.2023 – 4

Kredity za za aktívnu účasť:

autor (slovenský / zahraničný) – 10 / 15
2. a 3. spoluautor – 5 / 10

Podmienky účasti na podujatí budú aktualizované
v zmysle platných opatrení.

Program: 21.09.2023 (štvrtok)

8.00 Registrácia
8.30 – 9.10 Slávnostné otvorenie – príhovory
9.10 – 9.20 Prestávka

9. 20 – 11.40 BLOK: SEPSA
Predsedníctvo: Kolář M. (Olomouc, ČR), Dostálová V. (Hradec Králové, ČR)

9.20 – 9.40 1. CLABSI/CRBSI: diagnostika, management.
Šrámek V. (Brno, ČR)
9.40 – 10.00 2. Nové pomôcky a prístupy prevencie VAP.
Dostálová V. (Hradec Králové, ČR)
10.00 – 10.20 3. Autofágia u kriticky chorých pacientov.
Kula R. (Ostrava, ČR)
10.20 – 10.40 4. Klinická mikrobiológia v intenzívnej starostlivosti.
Kolář M. (Olomouc, ČR)
10.40 – 11.00 5. Klebsiella je nová hrozba.
Nikš M. (Bratislava)
11.00 – 11.20 6. Ako postupovať v diagnostike a liečbe fungálnych infekcií
u kriticky chorých pacientov.
Mikula J. (Bratislava)
11.20 – 11.40 7. Úloha netózy v patofyziológii akútnych
infekčných ochorení.
Šturtz P. (Ostrava, ČR)

11.40 – 12.50 Obed

12.50 – 14.50 BLOK: DÝCHANIE
Predsedníctvo: Dostál P. (Hradec Králové, ČR), Otáhal M. (Praha, ČR),
Stibor B. (Baden, Rakúsko)

12.50 – 13.10 1. Aká je úloha APRV pri ARDS?
Kvartek V. (Banská Bystrica)
13.10 – 13.30 2. Optimalizácia PEEP v prone polohe.
Stibor B. (Baden, Rakúsko)
13.30 – 13.50 3. Prečo compliance a driving pressure môže byť
nevhodným cieľom pre nastavenie PEEP pri ARDS.
Dostál P. (Hradec Králové, ČR)
13.50 – 14.10 4. Povaha rec a derecruimentu a ich implikácie
pre management ARDS.
Sklienka P. (Ostrava, ČR)
14.10 – 14.30 5. Ako normalizovať ,,mechanical power,,.
Törok P. (Košice)
14.30 – 14.50 6. Ako zisťovať recruitabilitu pľúc bedside.
Otáhal (Praha, ČR)

14.50 – 15.00 Prestávka

15.00 – 17.00 BLOK : HEMODYNAMIKA
Predsedníctvo: Firment J. (Košice), Záhorec R. (Bratislava), Šrámek V. (Brno, ČR)

15.00 – 15.20 1. Limitácie ,,fluid responsivenes,, testov.
Firment J. (Košice)
15.20 – 15.40 2. Mali by sme opustiť meranie CVT?
Záhorec R. (Bratislava)
15.40 – 16.00 3. Dg. a liečba akútneho cor pulmonale u ARDS.
Balík M. (Praha, ČR) – online prezentácia
16.00 – 16.20 4. Aké sú možnosti liečby refrakterného septického šoku.
Kula R. (Ostrava, ČR)
16.20 – 16.40 5. Technické aspekty tunelizácie CVK a iných katétrov.
Maňásek V. (Nový Jičín, ČR)
16.40 – 17.00 6. Pacient s centrálnym žilovým vstupom
a novovzniknutou teplotou.
Maňásek V. (Nový Jičín, ČR)
17.00 – 19.00 Panelová diskusia

Program: 22.09.2023 (piatok)

9.00 Registrácia
10.00 – 12.00 BLOK: VARIA
Predsedníctvo: Paulíny M. (Bratislava), Kula R. (Ostrava, ČR)

10.00 – 10.20 1. Kedy dávať bikarbonát u pacientov v intenzívnej starostlivosti.
Galková K. (Nitra)
10.20 – 10.40 2. Ťažká pankreatitída – Up to date.
Maňák J. (Hradec Králové, ČR)
10.40 – 11.00 3. Oligúria, management.
Saniová-Drobná B. (Martin)
11.00 – 11.20 4. Skorá enterálna výživa u kriticky chorých pacientov – dnešný pohľad.
Kozánek J. (Považská Bystrica)
11.20 – 11.40 5. Intensity matched algoritm for comfort in ICU pacient (I-MAC ICU).
Paulíny M. (Bratislava)
11.40 – 12.00 6. Možnosti prístrojovej podpory funkcie pečene pri hepatálnom zlyhaní.
Topoľský I. (Bratislava)

12.00 – 14.00 Diskusia


Pozvánka s programom (.pdf)
21.9.2023
Dom kultúry Čadca
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému sústavného vzdelávania a je hodnotené kreditmi CME.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Mesto Čadca
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská lekárska spoločnosť
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská lekárska komora

Informácie budú priebežne aktualizované.

Strava a ubytovanie

Strava:

Na tomto linku poprosíme potvrdiť záujem o obed.

https://forms.gle/VvxQUoWiB8YDEPnx7

Cena: 13 €/obed
Obed bude podávaný v priestoroch reštaurácie Artenz (Luna), Palárikova 89, Čadca

Ubytovanie:

Účastníci si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Odporúčame osloviť tieto overené ubytovacie zariadenia:

 1. Hotel Husárik**** Čadca
  recepcia@hotelhusarik.sk
  https://www.hotelhusarik.sk/
 2. Penzion Medea Čadca
  fmatys@post.sk
  https://www.penzionmedea.sk/
 3. Tatra Inn Čadca
  https://www.tatrainn.sk/
  zplechova@gmail.com
 4. Jazz Penzion Čadca
  penzionjazz@gmail.com
  http://www.jazzpenzion.sk/
 5. Penzión Domes Čadca
  domes@domes.sk
  https://www.domes.sk/penzion/
 6. Penzion u Jozefka Čadca
  penzion@ujozefka.sk
  rezervácia: 0905422945
  http://www.ubytovanie.region-slovensko.sk/index.php
 7. Hotel Marlene **** Oščadnica
  marlene@marlene.sk
  https://hotel.marlene.sk/
 8. pohoda pri Dedovke Oščadnica
  pohodapridedovke@gmail.com
  https://pohodapridedovke.sk/