XXVIII. Hálkove lekárske dni

21.9.2023
Dom kultúry Čadca

Kongres intenzívnej medicíny

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Spolok lekárov Kysúc

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská lekárska komora

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Čadca

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XXVIII. Hálkove lekárske dni

XXVIII. Hálkove lekárske dni
21. – 22. 09.2023

Objednanie stravy a informácie o ubytovaní nájdete nižšie.

Všeobecné informácie

Prezident kongresu:
R. Záhorec

Vedecký výbor:
P. Szeghy
M. Galgánek
M. Galgánková
M. Studený

Organizačný výbor:
P. Szeghy
M. Malicher
J. Liščáková
K. Koniarová
M. Ústupský

Kongresové poplatky:

člen SSAIM
od 1.9. do 14.9.          35 €
na mieste                   50 €

nečlen SSAIM 
od 1.9. do 14.9.          40 €
na mieste                   50 €

online (možné registrovať sa v termíne)
do 31.8.                       
od 1.9. do 20.9.          5 €
na mieste                    —

Ostatné poplatky:
obed                      13 €

Registrácia je podmienená úhradou registračného poplatku.
Kongresový poplatok je nevratný.

Podujatie je zaradené do systému sústavného vzdelávania
a je hodnotené 12 kreditmi CME.

Kredity za pasívnu účasť:

21.9.2023 – 8
22.9.2023 – 4

Kredity za za aktívnu účasť:

autor (slovenský / zahraničný) – 10 / 15
2. a 3. spoluautor – 5 / 10

Podmienky účasti na podujatí budú aktualizované
v zmysle platných opatrení.

Program: 21.09.2023 (štvrtok)

8.00 Registrácia
8.30 – 9.10 Slávnostné otvorenie – príhovory
9.10 – 9.20 Prestávka

9. 20 – 11.40 BLOK: SEPSA
Predsedníctvo: Kolář M. (Olomouc, ČR), Dostálová V. (Hradec Králové, ČR)

9.20 – 9.40 1. CLABSI/CRBSI: diagnostika, management.
Šrámek V. (Brno, ČR)
9.40 – 10.00 2. Nové pomôcky a prístupy prevencie VAP.
Dostálová V. (Hradec Králové, ČR)
10.00 – 10.20 3. Autofágia u kriticky chorých pacientov.
Kula R. (Ostrava, ČR)
10.20 – 10.40 4. Klinická mikrobiológia v intenzívnej starostlivosti.
Kolář M. (Olomouc, ČR)
10.40 – 11.00 5. Klebsiella je nová hrozba.
Nikš M. (Bratislava)
11.00 – 11.20 6. Ako postupovať v diagnostike a liečbe fungálnych infekcií
u kriticky chorých pacientov.
Mikula J. (Bratislava)
11.20 – 11.40 7. Úloha netózy v patofyziológii akútnych
infekčných ochorení.
Šturtz P. (Ostrava, ČR)

11.40 – 12.50 Obed

12.50 – 14.50 BLOK: DÝCHANIE
Predsedníctvo: Dostál P. (Hradec Králové, ČR), Otáhal M. (Praha, ČR),
Stibor B. (Baden, Rakúsko)

12.50 – 13.10 1. Ako normalizovať „mechanical power u ARDS“.
Burša F. (Ostrava, ČR)
13.10 – 13.30 2. Aká je úloha APRV pri ARDS?
Kvartek V. (Banská Bystrica)
13.30 – 13.50 3. Optimalizácia PEEP v prone polohe.
Stibor B. (Baden, Rakúsko)
13.50 – 14.10 4. Prečo compliance a driving pressure môže byť
nevhodným cieľom pre nastavenie PEEP pri ARDS.
Dostál P. (Hradec Králové, ČR)
14.10 – 14.30 5. Povaha rec a derecruimentu a ich implikácie
pre management ARDS.
Sklienka P. (Ostrava, ČR)
14.30 – 14.50 6. Ako zisťovať recruitabilitu pľúc bedside.
Otáhal M. (Praha, ČR)

14.50 – 15.00 Prestávka

15.00 – 17.00 BLOK: HEMODYNAMIKA
Predsedníctvo: Firment J. (Košice), Záhorec R. (Bratislava), Šrámek V. (Brno, ČR)

15.00 – 15.20 1. Limitácie ,,fluid responsivenes,, testov.
Firment J. (Košice)
15.20 – 15.40 2. Mali by sme opustiť meranie CVT?
Záhorec R. (Bratislava)
15.40 – 16.00 3. Dg. a liečba akútneho cor pulmonale u ARDS.
Balík M. (Praha, ČR) – online prezentácia
16.00 – 16.20 4. Aké sú možnosti liečby refrakterného septického šoku.
Kula R. (Ostrava, ČR)
16.20 – 16.40 5. Technické aspekty tunelizácie CVK a iných katétrov.
Maňásek V. (Nový Jičín, ČR)
16.40 – 17.00 6. Pacient s centrálnym žilovým vstupom
a novovzniknutou teplotou.
Maňásek V. (Nový Jičín, ČR)
17.00 – 17.20 „Fomicyt – New kid on the block“
Stibor B. (Baden, Rakúsko)
Firemné sympózium spoločnosti Heaton SK
17.20 – 19.20 Panelová diskusia

Program: 22.09.2023 (piatok)

8.00 Registrácia

08:30 – 08:50 Využitie vazopresorov 2 línie v praxi.
Parobok M. (Čadca)
Firemné sympózium spoločnosti ARDEZ Pharma s.r.o.

08.50 – 09.20 Nové prístupy liečby cefalosporínmi.
Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer
Kovačiková Ľ. (Bratislava)

09.20 – 09.50 The Analgesia Nociception Index (ANI)
Measurement and Its clinical Importance.

Barrera J.J.C. (Madrid, Španielsko).
Firemné sympózium spoločnosti Medis

09.50 – 10.00 Prestávka

10.00 – 12.00 BLOK: VARIA
Predsedníctvo: Paulíny M. (Bratislava), Kula R. (Ostrava, ČR)

10.00 – 10.20 1. Kedy dávať bikarbonát u pacientov v intenzívnej starostlivosti.
Galková K. (Nitra)
10.20 – 10.40 2. Ťažká pankreatitída – Up to date.
Maňák J. (Hradec Králové, ČR)
10.40 – 11.00 3. Oligúria, management.
Saniová-Drobná B. (Martin)
11.00 – 11.20 4. Včasná enterálna výživa u kriticky chorých pacientov – dnešný pohľad.
Havel E. (Hradec Králové, ČR)
11.20 – 11.40 5. Intensity matched algoritm for comfort in ICU pacient (I-MAC ICU).
Paulíny M. (Bratislava)
11.40 – 12.00 6. Možnosti prístrojovej podpory funkcie pečene pri hepatálnom zlyhaní.
Topoľský I. (Bratislava)

12.00 – 14.00 Diskusia


Pozvánka s programom (.pdf)
21.9.2023
Dom kultúry Čadca
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do systému sústavného vzdelávania a je hodnotené kreditmi CME.

Partneri

Generálny partner

Generálny partner

MEDIS Nitra, spol.s r.o.
www.medis.sk
Generálny partner

Generálny partner

Pfizer Luxembourg SARL o.z.
www.pfizer.sk
Hlavný partner

Hlavný partner

CSL Behring Slovakia s.r.o.
www.cslbehring.sk

Partner

Partner

AOP Orphan Pharmaceuticals AG
www.aop-health.com
Partner

Partner

ARDEZ Pharma, spol. s r.o.
www.ardez.cz
Partner

Partner

Partner

Partner

Fresenius Kabi s.r.o.
www.fresenius-kabi.com/sk
Partner

Partner

HEATON SK s.r.o.
www.heaton.cz/sk
Partner

Partner

MEDISYNER SK s.r.o
www.medisyner.cz
Partner

Partner

Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.
www.messermedical.sk
Partner

Partner

Mondiag s.r.o.
www.mondiag.cz
Partner

Partner

Nestlé Česko s. r. o.
www.nestlehealthscience.cz/cz
Partner

Partner

POLYMED medical CZ, a.s.
www.polymed.cz
Partner

Partner

SYSMEX SLOVAKIA S.R.O.
www.sysmex.cz
Partner

Partner

TaJaMed s.r.o.
www.tajamed.sk
Partner

Partner

Teleflex Medical, s.r.o.
www.teleflex.com
Partner

Partner

TradeMedical, a.s.
trademedical.sk
Partner

Partner

UNOMED, spol. s r.o.
unomed.sk
Partner

Partner

Viatris Slovakia s.r.o.
www.viatris.sk
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Mesto Čadca
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská lekárska spoločnosť
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Slovenská lekárska komora
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Mesto Krásno nad Kysucou
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Obec Olešná
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Obec Oščadnica
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Obec Podvysoká
Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Mesto Turzovka

Informácie budú priebežne aktualizované.

Strava a ubytovanie

Strava:

Možnosť objednania stravy je ukončená.

Ubytovanie:

Účastníci si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Odporúčame osloviť tieto overené ubytovacie zariadenia:

 1. Hotel Husárik**** Čadca
  recepcia@hotelhusarik.sk
  https://www.hotelhusarik.sk/
 2. Penzion Medea Čadca
  fmatys@post.sk
  https://www.penzionmedea.sk/
 3. Tatra Inn Čadca
  https://www.tatrainn.sk/
  zplechova@gmail.com
 4. Jazz Penzion Čadca
  penzionjazz@gmail.com
  http://www.jazzpenzion.sk/
 5. Penzión Domes Čadca
  domes@domes.sk
  https://www.domes.sk/penzion/
 6. Penzion u Jozefka Čadca
  penzion@ujozefka.sk
  rezervácia: 0905422945
  http://www.ubytovanie.region-slovensko.sk/index.php
 7. Hotel Marlene **** Oščadnica
  marlene@marlene.sk
  https://hotel.marlene.sk/
 8. pohoda pri Dedovke Oščadnica
  pohodapridedovke@gmail.com
  https://pohodapridedovke.sk/