XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 3. deň

19.9.2020
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet tu sa prihláste.
V opačnom prípade tu sa registrujte.
XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 3. deň

TRETÍ deň online webináru XXVIII. Slovenského angiologického kongresu. Odborného podujatia zameraného na prevenciu, diagnostiku a liečbu cievnych ochorení. Prihláste sa a pozerajte vybrané sekcie kongresu.


Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Online program tretieho dňa kongesu:


9.00 – 10.00 . . . Novinky v cievnej medicíne / Hotlines in vascular medicine (Maďarič J., Bratislava, Rašiová M., Košice, Vacula I., Trnava)

COVID-19 a vaskulárne riziko / COVID-19 and vascular risk
Rašiová M. (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice)
Globálne vaskulárne odporúčania pre manažment kritickej končatinovej ischémie 2019 – PLAN koncept / Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatning ischemia 2019 – PLAN concept
Necpal R. (Odd. cievnej chirurgie, FN Banská Bystrica)
VOYAGER – intenzifikácia cievnej protekcie u pacientov po končatinovej revaskularizácii / VOYAGER – intensification of vascular protection in patients after limb revascularization
Fľak Ľ. (Klinika angiológie LFUK a NÚSCH, Bratislava)

Pozvánka s programom (.pdf)
19.9.2020
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet tu sa prihláste.
V opačnom prípade tu sa registrujte.
Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí. Potvrdenie o účasti bude zaslané e-mailom po skončení kongresu. Pasívna účasť: 17. 9. – 2 kredity 18. 9. – 3 kredity 19. 9. – 1 kredit

Projektový manažér

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Vladimír Solmoši

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

NN Životná poisťovňa, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Alfasigma Czech s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Bayer, spol s r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Medtronic Slovakia s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Pfizer Luxemburg SARL, o.z.
Partner podujatia

Partner podujatia

Servier Slovensko spol. s r.o.
Organizujúca agentúra kongresu

Organizujúca agentúra kongresu

Právne informácie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.