XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 3. deň

19.9.2020 09:00 - 10:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Organizátor podujatia:

Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
XXVIII. SLOVENSKÝ ANGIOLOGICKÝ KONGRES - 3. deň

TRETÍ deň online webináru XXVIII. Slovenského angiologického kongresu. Odborného podujatia zameraného na prevenciu, diagnostiku a liečbu cievnych ochorení. Prihláste sa a pozerajte vybrané sekcie kongresu.


Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Online program tretieho dňa kongesu:


9.00 – 10.00 . . . Novinky v cievnej medicíne / Hotlines in vascular medicine (Maďarič J., Bratislava, Rašiová M., Košice, Vacula I., Trnava)

COVID-19 a vaskulárne riziko / COVID-19 and vascular risk
Rašiová M. (Klinika angiológie, LF UPJŠ a VÚSCH, a.s., Košice)
Globálne vaskulárne odporúčania pre manažment kritickej končatinovej ischémie 2019 – PLAN koncept / Global vascular guidelines on the management of chronic limb-threatning ischemia 2019 – PLAN concept
Necpal R. (Odd. cievnej chirurgie, FN Banská Bystrica)
VOYAGER – intenzifikácia cievnej protekcie u pacientov po končatinovej revaskularizácii / VOYAGER – intensification of vascular protection in patients after limb revascularization
Fľak Ľ. (Klinika angiológie LFUK a NÚSCH, Bratislava)

Pozvánka s programom (.pdf)
19.9.2020
09:00 - 10:00
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Prezident kongresu:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
Vedecký sekretár kongresu:
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
Odborný garant:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Hodnotenia

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí. Potvrdenie o účasti bude zaslané e-mailom po skončení kongresu. Pasívna účasť: 17. 9. – 2 kredity 18. 9. – 3 kredity 19. 9. – 1 kredit

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

NN Životná poisťovňa, a.s.
Partner podujatia

Partner podujatia

Alfasigma Czech s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Bayer, spol s r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Medtronic Slovakia s.r.o.
Partner podujatia

Partner podujatia

Pfizer Luxemburg SARL, o.z.
Partner podujatia

Partner podujatia

Servier Slovensko spol. s r.o.
Organizujúca agentúra kongresu

Organizujúca agentúra kongresu

Právne informácie

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.