Zaujímavé kazuistiky pacientov s chronickými zápalovými črevnými ochoreniami (IBD)

10.2.2022 16:00 - 18:15
LIVE webinár
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Zaujímavé kazuistiky pacientov s chronickými  zápalovými črevnými ochoreniami (IBD)


Odborný garant:
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD., Nemocnica Sv. Michala a.s., Bratislava

16:00 – 16:15
Úvod
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
16:15 – 16:35
Čo vidí technika, čo vidím ja?
MUDr. Dušan Podmanický, MPH, MHA
16:35 – 16:55
Význam radiólogie v diagnostike Crohnovej choroby horného GITu
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
16:55 – 17:15
Osud pacienta s Crohnovou chorobou a autoimunitnou hepatitídou
MUDr. Tatiana Novotná, PhD.
17:15 – 17:35
Refraktérna ulcerózna kolitída a cytokínová búrka
MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
17:35 – 17:55
Úskalia diagnostiky a liečby IBD
MUDr. Barbora Norek, PhD.
17:55 – 18:15
Záver a „Take home messages“
Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
Moderovaná diskusia a rádiologická expertíza k jednotlivým kazuistikám: Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. MUDr. Zuzana Berecová, PhD.

Pozvánka s programom (.pdf)
10.2.2022
16:00 - 18:15
LIVE webinár
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Odborný garant:
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD., Nemocnica Sv. Michala a.s., Bratislava

Hodnotenia

Odborné podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania ARS CME. Pasívnym účastníkom budú za podujatie pridelené 2 kredity.

Partneri

Partner podujatia

Partner podujatia

Dátum prípravy materiálu: január 2022
Číslo materiálu: 369593_1_2022_BIO, exspirácia materiálu február 2022