Zimná IBD Akadémia

6.12.2022 16:00 - 18:15
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava

Slovenská lekárska komora

spoločnosť Janssen, Johnson & Johnson s.r.o.

Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Zimná IBD Akadémia


Garant:
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.

16:00
Otvorenie
Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
16:00 – 16:15
Individuálny prístup k liečbe IBD na základe odporúčaní STRIDE II
MUDr. Peter Lietava
16:15 – 16:30
Endoskopia a jej miesto v manažmente IBD
MUDr. Jozef Záň, PhD.
16:30 – 16:45
Morbus Crohn s chronickou laryngitídou
MUDr. Milan Hlista
16:45 – 17:00
Hepatobiliárne komplikácie pri chronických zapalových chorobách čreva
Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
17:00 – 17:15
Postavenie enterálnej a parenterálnej výživy v liečbe IBD
MUDr. Barbora Norek, PhD.
17:15 – 17:30
Manažment anémie u IBD pacientov
MUDr. Anna Gojdičová, PhD.
17:30 – 17:45
Starostlivosť o psychické zdravie pacientov s IBD
Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.
17:45 – 18:15
Panelová diskusia
Gojdičová, A., Hlista, M., Izáková, Ľ., Koller, T., Lietava, P., Norek, B., Záň, J.
Moderátor:
Huorka, M.

Pozvánka s programom (.pdf)
6.12.2022
16:00 - 18:15
Tajpan online streaming štúdio, Bratislava
Chcete sledovať podujatie?
Ak už máte účet, tu sa prihláste.
V opačnom prípade, tu sa registrujte.
Garant:
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.

Partneri

Organizátor podujatia

Organizátor podujatia

S podporou spoločnosti

S podporou spoločnosti

Podujatie podporené spoločnosťou Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen
Podujatie je určené pre odborníkov v zdravotníctve v rámci Slovenskej republiky.

 

EM-116942