Registrácia

Zaregistrujte sa a získajte online prístup ku odborným webinárom, videoprenosom, videoprezentáciam a prednáškam odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia.

Vyberte druh vašho povolania:

Zdravotnícky pracovník, ktorý je oprávnený predpisovať alebo vydávať lieky.

V zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.

Napríklad lekár a iné.

Zdravotnícky pracovník, ktorý nie je oprávnený predpisovať alebo vydávať lieky.

V zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z.

Napríklad sestra, fyzioterapeut a iné.

Zamestnanec alebo spolupracujúca osoba so subjektom pôsobiacim na úseku zdravotníctva.

Napríklad zamestnanec farmaceutickej spoločnosti, poisťovne a iné.